Anglicky: The Application of Cameras in Precision Pig Farming: An Overview for Swine-Keeping Professionals

Zdroj: Arulmozhi, E, Bhujel, A, Moon, B, Kim, H. 2021. The Application of Cameras in Precision Pig Farming: An Overview for Swine-Keeping Professionals. Animals 11, 2343.

Klíčová slova: "včasná detekce nemocí, chování prasat, precizní, identifikace prasat, kamery, prase"

Dostupný z: https://doi.org/10.3390/ani11082343


Publikace zahrnuje terminologii a úvod do algoritmů a strojového učení a popisuje výzkum a příklady komerčních aplikací v oblasti dálkového rozpoznávání a monitorování zvířat. Popisuje, jak mohou nástroje precizního chovu zlepšit welfare a produktivitu prasat.

Prostřednictvím senzorů (kamer, mikrofonů a akcelerometrů) se obraz, zvuky a pohyby kombinují s algoritmy pro neinvazivní sledování zvířat s cílem zajistit jejich welfare a předpovědět užitkovost. Toto dálkové monitorování hospodářských zvířat může poskytnout kvantitativní a včasné upozornění na neobvyklé situace v chovu, které vyžadují pozornost chovatele.

Jedním z nejdůležitějších úkolů chovatele je průběžná analýza produkčních zootechnických ukazatelů (spotřeba krmiva, růst, údaje o reprodukci, úhynech, zdravotních problémech, reakcích na léčení apod) a na jejich základě úspěšný management chovu. Alternativou může být on-line sledování fyziologických stavů zvířat pomocí automatických senzorů. Takto získaná data lze využít k předpovědi či zachycení neobvyklých stavů již v rané fázi. Díky časnější reakci tak lze předcházet ekonomickým ztrátám a problémům s wefare chovaných zvířat.

Sledování individuálních zvířat ve skupinovém chovu je komplikované i pro nejzodpovědnější ošetřovatele. Precizní chov hospodářských zvířat znamená automatizovanou detekci a monitorování identifikovaných jedinců na dálku z hlediska zdraví a dobrých životních podmínek zvířat pomocí analýzy obrazu, zvuků, údajů o sledování, hmotnosti a tělesné kondici a biologických ukazatelů u hospodářských zvířat v reálném čase. Díky tomu existuje možnost včasného odhalení nemoci nebo fyziologického stavu na úrovni farmy. Přestože se nejedná o novou vědu, informace, aplikace a dostupnost precizního chovu hospodářských zvířat se výrazně zvýšily díky odborným znalostem v oblasti informatiky a levným senzorům off-label z herního průmyslu (Xbox, PlayStation® atd.) v kombinaci s rostoucí kapacitou počítačů pro zachycování a zpracování dat.

Analýza obrazu definuje zvířata, jejich polohu a aktivity. U prasat bylo těchto metod použito k odhadu hmotnosti prasat, agresivního chování, rozpoznání chůze, postoje a chování prasnic během laktace.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz