Anglicky: A new somatic cell count index to more accurately predict milk yield losses

Zdroj: Jeretina, J., Škorjanc, D., Babnik, D. (2017). A new somatic cell count index to more accurately predict milk yield losses. Arch. Anim. Breed., 60, 373 – 383.

Klíčová slova: "scci, produkce mléka, mastitidy"

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-60-373-2017


Každý chovatel dojnic řeší otázku ekonomiky kvalitní mléčné produkce. Jednou z nejčastějších příčin znemožnění dodávky mléka do mlékárenského zpracování je výskyt mastitid u dojnic. Toto onemocnění mléčné žlázy velmi úzce koresponduje s počtem somatických buněk v mléce, proto se využívá tohoto parametru k určení, zdali je mléko v pořádku, respektive jestli nezačíná v mléčné žláze mastitida. Určení počtu somatických buněk je standardně prováděno v akreditovaných laboratořích, nicméně v dnešní době je analyzátor počtu somatických buněk také přímou součástí dojícího zařízení, aby chovatel ihned odhalil případné negativní změny v mléku, mléčné žláze a mohl ihned zahájit léčbu, než se zánět plně rozvine a negativně ovlivní celkový organismus dojnice, což má za následek náročnější a zdlouhavější léčbu.

Autoři v článku porovnávají doposud používaný SCC index s jeho modifikací na SCCI, který má lepší vypovídací schopnost ve vztahu mezi počtem somatických buněk v mléce a množstvím nadojeného mléka. Presentují jeho použití u prvotelek, krav na 2., 3. a vyšší laktaci.

Dle jejich výsledků se počet somatických buněk v průběhu laktace dynamicky mění a má vztah k množství nadojeného mléka. Upozorňují na to, že sledování jen průměrného počtu somatických buněk je nedostačující, protože nezohledňuje aktuální zdravotní stav mléčných žláz. Nově zavedený index počtu somatických buněk (SCCI) by mohl umožnit vzájemné srovnání poklesu dojivosti ve vztahu k poradí a fázi laktace. SCCI byl navržen jako ukazatel produkce mléka, který poskytuje chovatelům spolehlivé informace o uplatňování vhodných opatření týkajících se zdravotního stavu dojnic a celkové ekonomiky produkce mléka.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz