Anglicky: Using Leaf Chlorophyll Fluorescence for In-Season Diagnosing Herbicide Resistance in Echinochloa Species at Reproductive Growth Stage

Zdroj: Zhang Ch.,J., Kim D., S. 2019. Using Leaf Chlorophyll Fluorescence for In-Season Diagnosing Herbicide Resistance in Echinochloa Species at Reproductive Growth Stage. Plant Protect. Sci. 3: 194–202.

Klíčová slova: "inhibitor accázy; inhibitor als; indukce fluorescence chlorofylu; diagnostika rezistence, výběr metody"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/51_2017-PPS.pdf


Druhy rodu ježatka (Echinochloa spp.) jsou jedním z nejobtížnějších plevelů v pěstování rýže a po celém světě způsobují významné ztráty na výnosech u celé řady plodin.

 Nárůst plevelů rodu Echinochloa, jako je i významný plevel ježatka kuří noha (E. crus-galli), přináší sebou i nárůst rezistentních populací vůči několika skupinám herbicidů. Rezistentní populace druhů rodu Echinochloa byly často zjištěny na místech po opakovaném použití herbicidů (Heap 2017). Odolnost vůči herbicidům během sezóny a jejich rychlá diagnóza je důležitým nástrojem pro včasné rozhodování týkající se výběru herbicidů a strategie v boji proti rezistenci.

 Současně používané metody vyžadují testy rezistence vůči herbicidům, které jsou spojeny se sklizní semen z rostlin, a které přežily aplikaci herbicidu. Pak následují biologické testy, u kterých se rostliny ze semen musí vypěstovat a na ně je aplikován herbicid s účinnou látkou, u něhož chceme zjistit, zda jsou sledované rostliny vůči němu rezistentní. Takové metody trvají i několik týdnů, dokud nebude pro zemědělce k dispozici výsledek. Testy založené na klíčivosti semen a pomocí Petriho misek nebo tradiční test rostlin založený na metodách stříhání částí rostlin a na bázi fluorescence chlorofylu jsou vhodné pro diagnostiku rezistence plevelů v časně raných fázích (klíčení semen) nebo v rané fázi růstu (fáze rostliny, kdy nedochází k tvorbě generativních orgánů).

Převratem oproti stávajícím metodám je diagnostika rezistence pomocí měření fluorescence chlorofylu při reprodukci (pozdní fáze růstu). V pokusech byla zjištěna významná korelace mezi Fv / Fm (variabilita fluorescence/maximum fluorescence - měření fluorescence chlorofylu) a čerstvé hmotnosti (celý test rostlin) a statistická podobnost poměrů R / S (biotypů) mezi oběma testy prokázala, že fluorescenční test chlorofylu by mohl být spolehlivě použit pro diagnostiku herbicidně rezistentních Echinochloa spp. populací na reprodukční fáze růstu v kratším časovém období (do 10 dnů) ve srovnání s konvenčním testem.

Rychlé zjištění rezistentních populací plevelů na orné půdě a tím i rychlá změna strategie v ochraně proti plevelům vede k zamezení problémům s rezistencí i k vyšším výnosům v budoucnu.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz