Anglicky: Using remotely sensed solar radiation data for reference evapotranspiration estimation at a daily time step

Zdroj: Bois B., Pieri P., Van Leeuwen C., Wald L., Huard F., Gaudillere J.-P., Saur E. 2008. Using remotely sensed solar radiation data for reference evapotranspiration estimation at a daily time step. Agricultural and Forest Meteorology, 148 (4), pp. 619-630. DOI: 10.1016/j.agrformet.2007.11.005.

Klíčová slova: "evapotranspirace; sluneční radiace; rovnice penman–monteith; citlivostní analýza; dálkový průzkum země"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192307002924?via%3Dihub


Cílem této práce bylo zjistit použitelnost družicově zjišťovaných dat slunečního záření pro výpočet referenční evapotranspirace (E0) za situace, kdy teplota vzduchu je jediným místním dostupným meteorologickým údajem. Sluneční záření je důležitou klimatologickou proměnnou pro odhad hodnot referenční evapotranspirace (E0), ale zřídkakdy jsou k dispozici záznamy v meteorologických stanicích. Družicové snímky Meteosat, zpracované metodou Heliosat-2, jsou k dispozici v databázi HelioClim-1, která poskytuje prostorová data sluneční radiace v denním kroku pro Evropu a Afriku. Studie byla realizována na dvou místech; JZ Francie (1; oceánické klima) a JV Francie (2; středozemní klima), s použitím dat z 19 stanic, z let 2000 – 2004. Nejdříve byla provedena citlivostní analýza vztahu Penman–Monteith z hlediska vstupních meteodat, za použití tzv. Sobolovy metody. Ta ukázala, že E0 je řízena zejména solární radiací (léto) a rychlostí větru (zima). Byly kvantifikovány nejistoty v datech HelioClim-1 a následky tohoto v hodnotách E0, za použití vztahů z metodiky FAO56 (Penman–Monteith) a metod založených na datech radiace (Priestley–Taylor, Hargreaves). Bylo zjištěno, že data HelioClim-1 mírně podhodnocují skutečné hodnoty solární radiace; o 20% lokalitu 1 a o 14% lokalitu 2. Výsledky ukázaly, že nejistoty, vyplývající z použití dat HelioClim-1 byly relativně malé pro stanovení E0 metodou Penman–Monteith, ale poměrně značné u metod, založených na radiaci.

Autoři konstatují slušnou použitelnost družicově zjišťovaných dat slunečního záření pro výpočet referenční evapotranspirace (E0) za situací, kdy teplota vzduchu je jediným místním dostupným meteorologickým údajem.

Tento článek má řadu citací (listopad 2017: 44); výše uvedené poznatky upřesňuje pro odvození hodnot denní aktuální ET např. De Bruin et al. 2016 (http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JHM-D-15-0006.1 ).

Zpracoval/a: Ing. Petr Fučík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., fucik.petr@vumop.cz