Anglicky: An on-site, highly specific immunosensor for Escherichia coli detection in field milk samples from mastitis-affected dairy cattle

Zdroj: Zhang, J., Jiang, Y., Xia, X., Wu, J., Almeida, R., Eda, S., & Qi, H. (2020). An on-site, highly specific immunosensor for Escherichia coli detection in field milk samples from mastitis-affected dairy cattle. Biosensors and Bioelectronics, 165, 112366.

Klíčová slova: "escherichia coli, mastitidy skotu, imunosenzor, dielektroforéza, on-site detekce"

Dostupný z: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320303602


Bovinní mastitida je ekonomicky nejdůležitějším infekčním onemocněním v chovu dojnic.  a Escherichia coli (E. coli) je jedním z hlavních a nebezpečných patogenů. Proto má rychlá identifikace a kvantitativní detekce E. coli velký význam pro kontrolu mastitidy skotu, návaznosti na zdravotní stav a kvalitu mléka. S využitím dielektroforézy a snímání mezifázové kapacity byl vyvinut imunosenzor pro detekci E. coli. Za tímto účelem bylo využito modifikací levných komerčních mikroelektrod pomocí protilátky specifické pro E. coli. Citlivost, resp. mezní hodnota detekce dosahuje až 1575 buněk / ml během 15 s doby odezvy, což může uspokojit požadavek na faremní detekci a vlastní diagnostiku bovinní mastitidy. Aby se prokázala specificita senzoru, provádějí se testy proti vzorkům Staphylococcus aureus a Streptococcus uberis se zanedbatelnými odezvami a vypočítá se selektivita 3063: 1. Kromě toho je pro testování syrového mléka na místě vyvinut jednoduchý protokol předúpravy, který pouze zahrnuje kroky inkubace, odstřeďování a ředění. Poté je prokázána správná detekce E. coli prostřednictvím uměle naočkovaných i infikovaných hodnocených vzorků mléka. Tento imunosenzor a odpovídající protokol mají výhody v rychlosti, citlivosti, specifičnosti, provozuschopnosti a nízkých nákladech, díky nimž je velmi slibný pro detekci bovinní mastitidy na místě patogenu.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz