Anglicky: Occurance of quinole-resistant Esterichia coli in enviromental samples from a sow pool system in Switzerland

Zdroj: Von Ah, S., Stephan, R., Zurfluh, K., Sidler, X., Kümmerlen, D. 2019. Occurance of quinole.resistant Esterichia coli in enviromental samples from a sow pool systém in Switzerland. Schweizer Archiv für Tierheilkunde. 161(6): 987-394.

Klíčová slova: "rezistence na chinololy, fluorchinolon, tekutý vzorek výkalů, rezistenční profil, prasata, vzorek prachu"

Dostupný z: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/171122/1/SAT_06_2019_Kuemmerlen.pdf


Problematika narůstající rezistence bakterií patří mezi stěžejní problémy, které řeší Světová zdravotnická organizace (WHO) nejen u lidí, ale také u zvířat. Narůstající rezistence způsobuje nižší účinnost léčiv, což vede k jejich vyšší spotřebě a zvyšuje se také tlak na vývoj nových, účinnějších antibiotik. Autoři se v této studii zaměřili hodnocení rezistence koliformní bakterie Escherichie coli vůči chinolonům  - látkám používaným k léčení onemocnění způsobených bakteriemi. V 65 stájích s prasaty ve Švýcarsku byly odebírány od května do listopadu vzorky tekutých výkalů, byly provedeny mikrobiologické stěry ze stěn stájí a byl odebrán vzorek prachu z technologií. Výsledky byly alarmující  -  69 % vzorků tekutých výkalů,  52 % stěrů ze stěn  a 45 % vzorků prachu obsahovalo Escherichii coli rezistentní na chinolony. Co je ještě zarážející tak vyšší počet rezistentních kolonií byl nalezen ve šlechtitelských chovech než ve výkrmových stájí. Toto souvisí s častější aplikací antibiotik ve šlechtitelských chovech, díky čemuž se zvyšuje rezistence. Problematické je také používání stále stejných antibiotik. Chovy, ve kterých se používali flouorochinolony (typ antibiotika) měly průkazně více pozitivních vzorků na rezistentní bakterie. Ze závěrů vyplývá, že se třeba věnovat zdravotní problematice v chovech prasat velkou pozornost, důsledně provádět zooveterinární opatření a střídat požívaná antibiotika.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz