Anglicky: Planting angle and meristem management influence sweet cherry canopy development in the "upright fruiting offshoots" training system

Zdroj: Law, T. L. and Lang, G. A. 2016. Planting angle and meristem management influence sweet cherry canopy development in the "upright fruiting offshoots" training system. HortScience, 51 (8), 1010-1015.

Klíčová slova: "pupeny, koruna, třešně, plodnost, plody, růst"

Dostupný z: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163341546?q=((sweet+cherry)+AND+(fruit)+AND+(training)+AND+yr%3a%5b2000+TO+2018%5d)


Upright Fruiting Offshoots (UFO) je nový pěstitelský tvar s vysokou hustotou pro třešně (Prunus avium L.), který produkuje ovoce na několika vertikálních osách pocházejících z kordonovitého kmene. Podpora dostatečného počtu vzpřímených výhonů a jejich rovnoměrného rozložení při zakládání je klíčová u tohoto pěstebního systému. Úhel kmene při výsadbě, probírka pupenů a výška kmene při založení byly vyhodnoceny jako důležité faktory s vlivem na počet výhonů, rozložení výhonů, délky výhonů a potenciál brzké plodnosti. Při výsadbě měly úhly kmene 45 ° nebo 60 ° od vodorovného půdního povrchu za následek vyšší nárůst výhonů oproti 30 °, a také lepší rozložení výhonů v případě, že nebyla provedena probírka pupenů. Kmen o výšce 45 cm zvýšil celkovou délku výhonů o 20 % ve srovnání s kmenem o délce 60 cm. Probírka pupenů (ponechání pupenů pro optimální rozložení vertikálních výhonů a odstranění všech ostatních) zlepšil vývoj koruny tím, že snížila počet vertikálních výhonů v nejvyšší třetině kordonu a zvýšila počet výhonů v bazální a střední části kordonu ve srovnání se žádnou probírkou pupenů. Probírka pupenů snížila plodnost ve 2. a 3. roce ve srovnání s neprobranými stromy, ale následně zvýšila výnos ve 4. ročníku a taktéž kumulativní sklizeň v 5. roce byla větší. Probírkou pupenů se zvýšila celková a průměrná délka výhonů a jejich rozložení, zatím co potenciál brzké plodnosti byl průměrný. Výsadbový úhel, výška kmene a probírka pupenů významně ovlivňují založení koruny UFO stromů, protože ovlivňují počet, délku a rozložení vertikálních výhonů.

Zpracoval/a: Ing. Pavol Suran, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., suran@vsuo.cz