Anglicky: Performance, carcass traits, physicochemical properties and fatty acids composition og lamb´s meat fed diets with marine microalgae meal (Schizochytrium sp.)

Zdroj: De Lima Valenca R., Da Silva Sobrinho A. G., Borghi t.H., Meza D. A. R., De Andrade N., Silva L. G., Bezzera L. R. 2021. Performance, carcass traits, physicochemical properties and fatty acids composition og lamb´s meat fed diets with marine microalgae meal (Schizochytrium sp.). Livestock Science, 243, 104387

Klíčová slova: "ovce, cholesterol, tuk, nejdelší zádový sval"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104387


Mikrořasy rodu Schizochytrium lze využít v krmné dávce jako zdroj bílkovin a energie. Nejvyšší předností těchto mikrořas je vysoký obsah DHA (kyseliny dokosahexaenové), která patří mezi omega 3 nenasycené mastné kyseliny, jež významně ovlivňuje činnost srdce a mozku. Nejvyšší zastoupení DHA je v rybím tuku. Pro býložravce, potažmo vegetariány jsou vhodnou alternativou právě mořské mikrořasy.  

Autoři tohoto příspěvku se zaměřili na využití moučky z těchto mořských mikrořas do krmné dávky jehňat a hodnotili, jaký to bude mít dopad do kvality jatečně upraveného těla a především do kvality jehněčího masa s důrazem na profil mastných kyselin v intramuskulárním tuku. Experiment byl proveden na 32 beráncích plemene Ile de France. Pro experiment byli vybráni jedinci s hmotností 20  ± 0,2 kg. Do jejich krmné dávky byl přidán přídavek 2, 4 a 6 % moučky z mořských mikrořas do sušiny krmené dávky (kontrolní skupina byla krmena bez přídavku moučky). Autoři prokázali negativní dopad přídavku moučky na konverzi krmiva, bylo prokázané výrazné zvětšení jater. Hmotnost jatečně upraveného těla, jatečná výtěžnost a většina fyzikálně chemických parametrů kvality masa nebyly přídavkem mikrořasy významně ovlivněny. Dle předpokladů autoři prokázali pozitivně vyšší zastoupení DHA, EPA (eikosapentaenová mastná kyselina), CLA (konjugované mastné kyseliny) a nižší obsah cholesterolu v profilu mastných kyselin intramuskulárního tuku. 

Zařazení mořských mikrořas do krmné dávky se sice neprojeví s růstu a kvalitě jatečného těla, za což jsou chovatele placeni, benefitem však bude výrazně vyšší kvalita vnitrosvalového tuku, čímž pro sebe získáme kvalitnější potravinu.    

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz