Anglicky: The effects of feeding system and breed on the performance and meat quality of weaned lambs

Zdroj: Ates S., Keles G., Demirci U., Dogan S., Kirbas M. 2020. The effects of feeding system and breed on the performance and meat quality of weaned lambs. Small Ruminant Research 192, 106225.

Klíčová slova: "produkce jehňat, kvalita masa, systém výkrmu"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2020.106225


Výběr správného genotypu zvířete, který vyhovuje konkrétnímu prostředí, systému chovu, požadavkům trhu, spotřebitele a zpracování potravin, je zásadním krokem k dosažení efektivity v chovu hospodářských zvířat. Tomuto se věnovali také autoři v tomto příspěvku, kdy porovnávali dvě plemena ovcí chovaných ve 3 systémech výživy  - jehňata byla po celou dobu výkrmu na pastvě, výkrm ve stáji čerstvou pící, výkrm ve stáji koncentrovanou krmnou dávkou na bázi kukuřičné a vojtěškové siláže. Experiment trval 9 týdnů. Na jeho začátku vážila jehňata v průměru 23 kg. Po ukončení výkrmu byla jehňata poražena a byla stanovena kvalita jatečného těla a kvalita jehněčího masa. Mezi jehňaty drženými na pastvě a skupinou krmenou čerstvou pící ve stáji nebyl zjištěn významný rozdíl v porážkové hmotnosti (29 – 31,7 kg) a hmotnosti jatečně upraveného těla (12,7 – 14 kg). Výrazně vyšší hmotnosti byly u jehňat krmených ve stáji koncentrovanou krmnou dávkou (porážková hmotnost = 42 kg, hmotnost JUT = 22,5 kg). Při detailnější analýze jatečného těla byl zjištěn výrazně vyšší podíl podkožního tuku u jehňat krmených koncentrovanou krmnou dávkou. Mezi plemeny významné rozdíly v kvalitě jatečných zvířat a kvalitě jatečného těla zjištěny nebyly. Co se týká kvality masa, zde už byl kromě způsobu výživy významný také vliv plemenné příslušnosti. Kvalitnější maso bylo ze zvířat krmených pastevním porostem, čerstvou pící.

Z výsledků práce vyplývá, že pokud bude chovatel zaměřen na intenzivní produkci jatečných jehňat, tak ideální je intenzivní výkrm koncentrovanou krmnou dávkou. Pokud ovšem bude chovatel myslet na konzumenta, kvalitu masa, tak nejzdravější maso bude od zvířat krmených čerstvou pící.          

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz