Anglicky: The Influence of Milking on the Teat Canal of Dairy Cows Determined by Ultrasonografic Measurements

Zdroj: Strapák, P., Strapáková, E., Rušinová, M., Szencziová, I. (2017). The influence of milking on the Teat Canal of Dairy cows Determined by Ultrasonographic Measurements. Czech Journal of Animal Science, 62(2), 57–81.

Klíčová slova: "ultrasonografie, vemeno, regenerace struku, dojení "

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/206325.pdf


Struky s mléčnými kanálky jsou v neustálém kontaktu s mnoha infekčními organismy, které se snaží proniknout do vnitřního prostředí vemene.  Strukový kanálek má jedinečnou funkci, při které dochází o ochraně průniku mikroorganismů do vemene dojnice a zároveň napomáhá udržet nashromážděné mléko ve vemeni až do doby dojení. V období mezi dojením je strukový kanálek uzavřen. Tento mechanismus je považován za první fyzický obranný systém proti pronikání mikroorganismů do vemene. Problém může nastat, pokud je struk a strukový kanálek příliš dlouhý. V takovémto případě může docházet ke kolonizaci bakterií ve strukovém kanálku a to může vést až k propuknutí mastitidy. Během dojení se strukový kanálek otevře a než dojde k jeho opětovnému úplnému uzavření, tak to může trvat i několik hodin. Časové období, ve kterém se struk navrátí do původního stavu před dojením je závislý na mnoha vnitřních i vnějších faktorech, např. plemenu, věku jedince, charakteristice struků, technice dojení, síle dojícího podtlaku atd.

V případě tohoto příspěvku autoři prostřednictvím ultrazvuku měřili šíři strukových kanálků. Měření bylo provedeno vždy před dojením, pak ihned po dojení a poté vždy ve 30. minutových intervalech až do doby, než se strukový kanálek navrátil do původní velikosti. Na konci měření bylo prokázáno, že dojnice s širšími strukovými kanálky potřebují delší dobu na regeneraci struku a strukového kanálku. V některých případech nebyl strukový kanálek zcela uzavřen ani po 120 minutách od dojení. Proto je ze zootechnického hlediska důležité dohlédnout na to, aby dojnice měla dostatek času na regeneraci struků a strukových kanálků a dodržovat zoohygienická opatření, aby nedocházelo k proniknutí mikroorganismů do mléčné žlázy. Kromě ošetření struku po dojení je důležité „zabavit“ dojnici, aby si ihned po příchodu z dojírny nešla lehnout. Vhodným motivem může být čerstvě naplněný žlab krmivem. Zásadní je také to, aby se dojnice po dojení vracela do vyčištěné stáje a uléhala do čistých, suchých postýlek. Snížení výskytu dojnic s širokými strukovými kanálky můžeme také zabránit správným výběrem rodičovských párů, především výběrem dojnice s kvalitním vemenem a býka zlepšovatele pro tento znak.  

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz