Anglicky: The Quest for Genes Involved in Adaptation to Climate Change in Ruminant Livestock

Zdroj: Passamonti, M.M.; Somenzi, E.; Barbato, M; Chillemi, G.; Colli, L.; Joost, S; Milanesi, M.; Negrini, R.; Santini, M.; Vajana, E.; Williams, J.L.; Ajmone‐Marsan, P. The Quest for Genes Involved in Adaptation to Climate Change in Ruminant Livestock. Animals 2021, 11, 2833.

Klíčová slova: "změny klimatu, dobytek, adaptace"

Dostupný z: https://doi.org/10.3390/ ani11102833


Hospodářská zvířata přišla z domestikačních center do různých oblastí světa, kde se musí přizpůsobit různým prostředím, od velmi horkých až po mínusové teploty, s různou vlhkostí vzduchu. Klima se mění, obecně se však globální teplota zvyšuje. Mimo to existuje také více extrémních chladných období, bouří a období s vyšší intenzitou slunečního záření. Tyto změny mají dopad na životní podmínky zvířat a jejich užitkovost. Tato publikace popisuje metody studia genomu hospodářských zvířat a jejich vztah k vlivu životního prostředí. Sekvenování genomů hospodářských zvířat umožnilo uskutečnit asociační studie celého genomu a lokalizovat geny se vztahem na přizpůsobení se změnám životních podmínek zvířat, což může přispět k výběru tolerantních zvířat ke změnám klimatu. Tuto toleranci není možno chápat pouze z pohledu užitkovosti, ale i z pohledu odolnosti vůči mnohdy nepředvídatelným onemocněním. Některá plemena skotu se vyznačují sníženou hustotou chlupových folikulů, geneticky pak mají nižší tělesnou teplotu. Geneticky byl tento rozdíl popsán identifikací lokusem SLICK, který je mapován na dvacátém chromozomu. Při šlechtění byla tato varianta, vztahující se k odolnosti skotu přenesena i do jiných plamen, včetně plemene holštýnského.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz