Anglicky: Soil compaction effects on soil health and crop productivity: an overview

Zdroj: Shah, A. N. et al. (2017) ‘Soil compaction effects on soil health and cropproductivity: an overview’, Environmental Science and Pollution Research, 24(11), pp. 10056–10067. doi: 10.1007/s11356-017-8421-y.

Klíčová slova: "degradace krajiny, zhutnění půdy, zdraví půdy, zpracování půdy, orba, kořenový růst, stomatální vodivost "


Rozvoj populace a hospodářství vytváří silný tlak na využití půdy. Intenzivní zemědělství preferuje kratší střídání plodin, jedno-druhové osevní postupy v průběhu několika sezón a použití těžké techniky s cílem zvýšit čistý zisk v krátkém čase. To má však za následek zhutnění půdy, které způsobuje podstatné snížení zemědělské produktivity, a tak byla pro zemědělce vždy velkým trápením.

Pro intenzivní zemědělství typická vysoká mechanická zátěž, menší diverzifikace plodin, intenzivní pastva a metody zavlažování jsou činitelé, které se jeví v případě zhutnění půdy jako rozhodující. Následky utužení půdy mohu být ještě závažnější, pokud jsou doprovázeny nízkým obsahem organické hmoty, dlouhodobým udusáváním půdy zvířaty, vibracemi motoru nebo obděláváním půdy při vysoké vlhkosti půdy. Při zhutnění půdy tak dochází ke zvýšení objemové hmotnosti a pevnosti půdy, zatímco je snížena pórovitost, index stability agregátů, hydraulická vodivost půdy a dostupnost živin, čímž je významně zasaženo zdraví půdy.

Důsledkem zhutnění půdy jsou také četné morfologické změny a škodlivé účinky na zdraví rostlin, mezi které patří; redukovaný a/nebo zpomalený nadzemní růst rostlin, odbarvení listů, snížená hmotnost biomasy, mělký kořenový systém, zhoršený příjem živin, výměna plynů na listech, asimilace uhlíku a translokace asimilátů. Veškeré tyto faktory vedou ke snížení výnosu zemědělských plodin. Zhutnění půdy je tak jedním z nejhorších typů degradace půdy, které významně omezuje zemědělskou produktivitu.

Zpracoval/a: Ing. Julie Jeřábková, Česká zemědělská univerzita v Praze, jerabkovaj@af.czu.cz