Anglicky: Influence of row spacing and weed control methods on weed population dynamics in soybean (Glycine maxima L.)

Zdroj: Daramola, OS, Adeyemi, OR, Adejuyigbe, CO. 2020. Influence of row spacing and weed control methods on weed population dynamics in soybean (Glycine maxL.). International Journal of Pest Management 68 (1).

Klíčová slova: "sója, plevele, regulace"

Dostupný z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09670874.2020.1795300


Vysoký výskyt plevelných druhů je hlavním faktorem připisovaným nízkým výnosům sóji. To bylo hlavním cílem experimentů, a proto byly provedeny polní pokusy s cílem vyhodnotit vliv vzdálenosti řádků a metod regulace plevelů s cílem sledovat konkurenci plevelných druhů, výnos semen a celkovou ziskovost pěstování sóji. Použití 50 cm rozteče řádků snížilo hustotu a biomasu trávovitých druhů plevelů včetně Digitaria horizontalis, Panicum maximum, Cynodon dactylon a Paspalum scrobiculatum s následně vyšší sušinou sóji, výnosem semen, výnosem a mezními výnosy ve srovnání s roztečí řádků 75 a 100 cm . Některé druhy širokolistých plevelů jako Commelina benghalensis, Gomphrena celosioides a Amaranthus spinosus však nebyly regulovány při pěstování v řádcích 50 cm, ve srovnání s roztečí řádků 75 a 100 cm. Bez ohledu na vzdálenost řádků aplikace herbicidu (butachloru) a následného plečkovaní snížily celkovou hustotu plevelů i jejich biomasu s následně vyšší sušinou sóji, výnosem semen, výnosem a celkovými výnosy než při dvojím plečkování nebo pří jedné aplikací herbicidu. Výsledek naznačuje, že úzká vzdálenost řádků 50 cm a integrovaná regulace plevelů pomocí butachloru a plečky zlepší účinnost hubení plevele, produktivitu a ziskovost sóji. Největším problémem však zůstává výskyt vytrvalých plevelů, především plevele troskutu prstnatého (Cynodon dactylon). Cílem regulace plevelů v sóji je především snížení konkurence a též zabránění reprodukce plevelů z pohledu následného zaplevelení. Velký význam má též regulace plevelů v předplodinách.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz