Anglicky: Effect of group size and health status on behavior and feed intake of multiparous dairy cows in early lactation.

Zdroj: Jensen, M.B., Proudfoot, K.L. (2018): Effect of group size and health status on behavior and feed intake of multiparous dairy cows in early lactation. J. Dairy Sci. 100:1–10.

Klíčová slova: "dojnice, velikost skupiny, sociální chování, chování při krmení, "

Dostupný z: http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(17)30875-5/pdf


Dojnice v časné fázi laktace jsou obvykle ustájeny ve velkých skupinách, kde musí s ostatními dojnicemi soupeřit o prostor u krmného stolu a v lehacích boxech. Po otelení jsou však dojnice oslabenější, jednak samotným porodem a především produkčními chorobami, které toto období provází. Jejich ustájení v menších skupinkách by proto mohlo mít pozitivní vliv na zotavení a začlenění do produktivní fáze laktace. Cílem této studie proto bylo porovnat vliv velikosti skupiny (6 nebo 24 dojnic) a zdravotního stavu na chování a příjem krmiva dojnic od 4. dne po otelení, po 3 následující dny po zařazení do skupiny. Sledováno bylo sociální chování (souboje o krmný box, lehací box, vzájemné potyčky), pohybová aktivita (počet kroků za den, frekvence lehání a vstávání, celková délka ležení) a  příjem krmiva (celkové množství přijaté sušiny, příjem sušiny při jedné návštěvě krmného boxu, frekvence návštěv boxu za den) a zdravotní stav (mastitidy, metritidy, ketózy aj.). Chování bylo sledováno digitální kamerou, pohybová aktivita krokoměry a krmivo zakládáno do krmného boxu, který měřil množství přijatého krmiva a délku krmení. Kotce pro 6 i 24 dojnic byly vždy naplněny ze 100 procent. Dojnice ve skupině po 24 vykazovaly větší pohybovou aktivitu. Dojnice ve skupině po 6 méně soupeřily o krmný box a docházelo u nich méně k vzájemným potyčkám. 1. a 2. den po zařazení byla frekvence návštěv krmného boxu nižší u dojnic po 6, 3. den se již frekvence vyrovnaly. Vliv velikosti skupiny na příjem krmiva a délku krmení prokázán nebyl. U obou skupin se délka ležení, frekvence lehání a příjem krmiva od 1. dne po zařazení zvyšovaly, naopak pohybová aktivita a frekvence návštěv krmného boxu klesala. Bez ohledu na velikost skupiny, dojnice trpící nějakou produkční chorobou, se méně pouštěly do soubojů o lehací box, trvalo jim déle, než po příchodu do skupiny začaly přijímat krmivo z krmného boxu a příjem krmiva byl u nich nižší. Prokázán byl rovněž vliv parity, neboť více byly napadány dojnice na 2. laktaci, než dojnice na 3. a další laktaci. Z výsledků vyplynulo doporučení ustajovat v menších skupinách, především mladší a nemocné dojnice, které jsou zde méně vystaveny vzájemným potyčkám a mohou lépe konkurovat ostatním, zejména při příjmu krmiva a zalehání do boxu.

Zpracoval/a: Ing. Dana Čítková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citkova.dana@seznam.cz