Anglicky: Effect of shading and water stress on light interception, physiology and yield of apple trees

Zdroj: Lopez, G., Boini, A., Manfrini, L., Torres-Ruiz, J. M., Pierpaoli, E., Zibordi, M., Loscialeb, P., Morandia, B., Corelli-Grappadelli, L. 2018. Effect of shading and water stress on light interception, physiology and yield of apple trees. Agricultural Water Management, 210: 140-148.DOI: 10.1016/j.agwat.2018.08.015

Klíčová slova: "deficitové zavlažování, růst ovoce, ovocné stromy, stínování síťovinou, fyziologie stromů, vodní potenciál"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/profile/Luigi_Manfrini/publication/327111544_Effect_of_shading_and_water_stress_on_light_interception_physiology_and_yield_of_apple_trees/links/5b7a7120a6fdcc5f8b55b30f/Effect-of-shading-and-water-stress-on-light-interception-physiology-and-yield-of-apple-trees.pdf


Nedostatek vody se stává závažnou hrozbou pro zemědělství v mnoha oblastech světa. U ovoce je nedostatek vody extrémně kontraproduktivní u konce vývoje plodů. Při významném vodním stresu může být růst limitován 2 fyziologickými mechanismy: 1) přímé omezení růstu rostliny z důvodu snížení buněčného tlaku jako, 2) omezení dostupnosti sacharidů a následný pokles fotosyntézy.

Stínování sítěmi bylo zkoumáno jako nástroj pro zmírnění účinků jednoletého sucha, které mělo vliv na výnos jabloně odrůdy ´Imperial Gala´ v Bologni (Itálie). V roce 2013 byly stromy pěstovány pod 3 druhy sítí s rozdílnou mírou stínění (červená – 50% zastínění, bílá – 50% a černá – 20%) a kontrolní varianta sítě. Byly realizovány 3 postupy zavlažování výsadeb od 60 dnů po plném rozkvětu až po sklizeň: 260 (kontrolní závlaha), 115 (mírný vodní stres) a 50 (významný vodní stres) mm vody.

Fotosyntéza listů nebyla ovlivněna zastíněním. Výnos byl velmi nízký (3-4 kg na strom) u stromů pěstovaných mimo sítě a to bez rozdílů mezi způsobem zavlažování. Velmi nízký výnos byl také u stromů pěstovaných pod sítí a pod výrazným vodním stresem (5-7 kg na strom). V rámci kontrolní závlahy a s mírným vodním stresem, měly stínované stromy vyšší výnosy (9-13 kg na strom) než stromy pěstované bez sítí, ale nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi jednotlivými typy stínování. Zvýšení výnosu pomocí zastínění výsadby bylo vysvětleno následujícími argumenty: 1) zlepšení stavu vody, 2) zpoždění zralosti ovoce dává více času na jeho možný růst, 3) snížení fotoinhibitace (omezení fotosyntézy).

Tyto výsledky mohou inspirovat pěstitele ovoce, aby instalovaly sítě v sadech z důvodu limitujících vodních zdrojů. Při významném vodním stresu však ani zastínění sítěmi není účinné a lze očekávat nízké výnosy. Nebyl nalezen žádný vliv různých druhů barev sítí na výnos, množství vody či růst ovoce. Tento vliv by mohl být dokázán v dlouhodobém časovém horizontu.

Zpracoval/a: Ing. Veronika Danková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., dankova@vsuo.cz