Anglicky: Driving role of snow cover on soil moisture and drought developing during the growing season in the Czech Republic

Zdroj: Potopová, V., Boroneat. C., Možný. M., Soukup. J. 2016. Driving role of snow cover on soil moisture and drought developing during the growing season in the Czech Republic. Int J Climatol, Volume 36 (11), Pages 3741-3758.

Klíčová slova: "výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, index sucho, spi, spei, pdsi, scpdsi, z‐index, scz‐index"

Dostupný z: https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.4588


Díky vyšším teplotám lze očekávat více srážek v podobě deště, což způsobí nižší akumulaci vody ve sněhové pokrývce, popř. i její tání. Dojde ke snížení množství vody, které se z ní při tání může uvolnit na začátku vegetačního období. Tato studie podrobně popisuje tuto problematiku, kde řeší vliv sněhové pokrývky na variabilitu vlhkosti půdy a vznik sucha během vegetačního období ve středních a nižších polohách na území ČR. V rámci této studie bylo zjištěno, že negativní anomálie sněhových charakteristik mohou až o 45 % snížit množství vláhy v půdě především v květnu a červnu. Více než 52 % suchých vegetačních období následovalo po chladných obdobích s minimální vodní hodnotou sněhové pokrývky, a 42 % z vlhkých vegetačních období následovalo po chladných obdobích s maximální vodní hodnotou sněhové pokrývky. Síla korelace mezi indexy sucha a anomáliemi půdní vlhkosti je vyšší v druhé části vegetačního období (červenec-srpen-září). Tento výsledek lze vysvětlit tím, že negativní anomálie sněhových charakteristik ve spojení se suchem, v zimě a na počátku vegetačního období, vedou k vyčerpání půdní vláhy, ke snížení evaporace resp. evapotranspirace a tím k omezení možnosti ochladit povrch půdy v pozdějších fázích vegetačního období.

Analyzovány byly rovněž trendy v termínu nástupu a ukončení období se sněhovou pokrývkou. Tendence k časnějšímu ukončení tohoto období je patrná jak ve středních, tak i v nižších polohách. Nicméně nejvýraznější posun v termínech ukončení období se sněhovou pokrývkou byl identifikován především ve středních polohách. V nížinných oblastech tyto změny nejsou tak patrné. Mezi lety 1951-2015 ukazuje trend data ukončení období se sněhovou pokrývkou posun směrem k dřívějším termínům, a to do tří dnů za desetiletí. Posun data ukončení sněhové pokrývky během posledních 24 let byl výraznější. Tyto posuny představují pokles trvání sněhové pokrývky a dřívější tání sněhu. Podobné výsledky s tendencí k dřívějšímu posunu data ukončení sněhové pokrývky byly zjištěny na 70 % euroasijských stanic.

Zpracoval/a: doc. Dr. Vera Potopová, Česká zemědělská univerzita v Praze, potop@af.czu.cz