Anglicky: The effect of the chamber on kinetic results in cryopreserved bull spermatozoa

Zdroj: Gloria A, Carluccio A, Contri A, Wegher L, Valorz C, Robbe D. (2013). Andrology, 1: 879-885.

Klíčová slova: "býk, počítačem řízená analýza spermií, komůrka, motilita"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23996954


Počítačem řízená analýza motility spermií termín známy pod zkratkou CASA vycházející z anglického názvu metody - Computer Assissted Sperm Analysis je v praxi na inseminačních stanicích již rutinně využíván. Této metodě jsou přikládány přívlastky jako objektivní a standardní ovšem na míru těchto výhod může mít vliv řada faktorů. V rámci této studie byl hodnocen vliv použitého typ komůrky na výsledky kinematických parametrů motility spermií, jako výstupů z CASA. Celkem bylo vyhodnoceno 23 šarží kryokonzervovaného semene, přičemž každá z nich pocházela od různého býka. Po rozmrazení byly vzorky naředěny na odpovídající koncentraci a napipetovány do vybraných typů komůrek k hodnocení motility spermií. Specificky byly použity následující druhy: Leja se dvěma komůrkami (hloubka 20 µm), Leja se čtyřmi komůrkami (hloubka 20 µm), Cell Vu DRM-630 (hloubka 20 µm), Cell Vu DRM-600 (hloubka 20 µm), komůrka typu Makler (hloubka 10 µm) a jako poslední nejlevnější varianta tedy klasické podložní a krycí sklo o rozměrech 22x22 mm (hloubka 10 µm). Z důvodu zvýšení přesnosti byl pro jednotlivý druh komůrky každý vzorek hodnocen ve čtyřech opakováních, navíc byla spolehlivost analýzy kontrolována pomocí koeficientu meziskupinové korelace. Pro kontrolu a zpřesnění výsledků byla hodnocena integrita plazmatické membrány ve dvanácti náhodně vybraných místech uprostřed a ve stejném počtu míst na okraji preparátu.

Meziskupinová korelace ukázala, že některé kinematické parametry spermií jsou významně ovlivněny druhem použité komůrky. Nejvyšší vyrovnanost dosažených výsledků byla docílena při využití Leja se dvěma komůrkami o hloubce 20 µm. U zbývajících typů kapilárně plněných komůrek byly potvrzeny výsledky předchozích studií, kdy se ukázalo, že tento typ může ovlivnit progresivní motilitu a kinematické parametry, jako rychlost po průměrné dráze, rychlost po skutečné dráze a přímočarou rychlost. Co se týče komůrek nevyužívajících kapilárního efektu tedy těch, jejichž plnění je principiálně obdobné jako podložní a krycí sklo ovšem s udržením standardní hloubky preparátu, bylo dosahováno nespolehlivějších výsledků u komůrky typu Makler.

Studie tedy potvrdila, že použitý druh komůrky významně ovlivňuje objektivnost výsledků analýzy motility spermií býků vyhodnocenou pomocí CASA. Je nutno brát v potaz, že tyto rozdíly se mohou rovněž projevit u hodnocení spermií jiných druhů zvířat.

Zpracoval/a: Ing. Ondřej Šimoník, Česká zemědělská univerzita v Praze, simoniko@af.czu.cz