Anglicky: Effect of breed on frequency of morphological defects in boar spermatozoa

Zdroj: Kamanová, V., Nevrkla, P., Hadaš, Z. 2018. Effect of breed on frequency of morphological defects in boar spermatozoa. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelinae Brunensis., 66: 665-668.

Klíčová slova: "kanec, plemeno, ejakulát, spermie, morfologické vady"

Dostupný z: https://doi.org./10.11118/actaun201866030665


Kvalita plemenných kanců se odráží nejen v jejich celkové plemenné hodnotě, ale také v kvalitě jejich reprodukčních schopností. Nejlepší chovné kance se snažíme maximálně využít. Je třeba však podotknout, že kvalita spermatu těchto kanců je značně variabilní, co způsobuje obtíže při výrobě inseminačních dávek. Ve varlatech kanců se denně vyprodukuje 15 bilionů spermií. Ne všechny jsou však normálně vyvinuty. Morfologicky abnormální spermie můžou způsobovat pokles míry oplodnění a vývoje embryí.

Cílem této práce bylo posoudit vliv plemenné příslušnosti kance na morfologické změny spermií. Celkem bylo hodnoceno 1 080 vzorků ejakulátů od 90 kanců plemene Duroc, Bílé ušlechtilé a Landrase. Vady spermií byli rozděleny podle jejich vlivu na plodnost na hlavní vady (s velmi negativním dopadem na plodnost) a vedlejší vady (s mírním dopadem na plodnost). Sperma kanců plemene Landrase vykazovalo nejvyšší kvalitu (detekováno bylo pouze 5,2 % spermií s hlavními vadami a 6,4 % spermií s vedlejšími vadami). Celkově zde byl zaznamenán nejnižší výskyt abnormalit v porovnání s ostatními hodnocenými plemeny. Nejméně kvalitní sperma bylo zaznamenáno u plemene Duroc s celkovým výskytem abnormalit nad 20 % (7,7 % hlavních a 13.2 % vedlejších vad). Výsledky morfologického hodnocení této studie ukazují, že četnost patologických spermií významně souvisí s plemennou příslušností. Důkladné zkoumání morfologických anomálií a odstranění jejich příčin jsou tedy nezbytným předpokladem pro získání kvalitního spermatu s vysokou oplodňovací schopností, ze kterého bude vyroben vysoký počet kvalitních inseminačních dávek.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz