Anglicky: Influence of Priming on Emergence, Weed Infestation, Growth and Yield of Wheat Sown under Different Tillage Practices

Zdroj: Hussain, M. 2017. Influence of Priming on Emergence, Weed Infestation, Growth and Yield of Wheat Sown under Different Tillage Practices. International Journal Of Agriculture And Biology, 19 (2), 367 – 373.

Klíčová slova: "hluboká orba, výnosy pšenice, plevele"

Dostupný z: http://www.fspublishers.org/published_papers/10315_..pdf


Zpracování půdy s následné operace se obecně používají k přípravě setí plodin a k regulaci plevelů, ale časté obdělávání půdy urychluje degradaci půdních zdrojů a vytváří utužené podorničí. Nulové obdělávání půdy (ZT) má však potenciál překonat negativní dopady způsobená zpracováním půdy a zajistit optimální pěstování pšenice. Navíc ZT vedlo k špatnému a nepravidelnému vzcházení, zatímco upravené osivo mohlo být použito ke zlepšení vzcházení při ZT. Tento experiment byl proto proveden za účelem vyhodnocení role upraveného osiva pro zlepšení výkonu pšenice při různých způsobech zpracování půdy. Semena pšenice byly namočeny ve vodě po dobu 8 hodin, roztok CaCl2 (psi s - 1,25 MPa), po dobu 18 hodin a v provzdušněné voda (hydromasáž) po dobu 18 hodin. Jako kontrola bylo použito standardní osivo. Standardní osivo bylo vyseto při ZT, konvenčním zpracování (CT), hluboké orbě (DT) a setí do lůžka. Osmoprimování vedlo k rychlému a rovnoměrnějšímu klíčení, což vedlo k výrazně lepšímu vzcházení a vyšším výnosům. Varianta osetá ošetřeným osivem poskytla maximální výnos včetně zvýšení všech kvalitativních charakteristik, přičemž pšenice s využitím neupraveného osiva se v tomto ohledu jevila jako méně vyrovnané s menším výnosem. Závěrem bylo pozorováno počáteční a rovnoměrné vzcházení pšenice ošetřeného osiva, menší konkurence plevelů, vyšší výnos pšenice a ekonomická výtěžnost.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz