Anglicky: Relationship between different livestock managements and stress response in dairy ewes

Zdroj: Carcangiu, V., Arfuso, F., Luridiana, S., Giannetto, C., Rizzo, M., Paolo Bini, P., Piccione, G. 2018. Relationship between different livestock managements and stress response in dairy ewes. Arch. Anim. Breed., 61, 37 – 41.

Klíčová slova: "bahnice, stres, dojení ovcí"

Dostupný z: https://doi.org/10.5194/aab-61-37-2018


Pohoda zvířat, dodržování podmínek welfare jsou termíny, které by měl znát každý chovatel jakéhokoliv zvířete. U hospodářských zvířat je dodržování podmínek welfare provázáno s řadou dotačních programů, je součástí Cross Compliance atd. To že zvířata potřebují mít zajištěny optimální životní podmínky a nesmí být chována ve stresu není důležité jen z pohledu dotací, ale výrazně se pohoda zvířete odráží v jeho výkonnosti a užitkovosti.   Objektivně určit, že zvíře má vše co potřebuje a je tzv. v pohodě je poměrně složité. Ve vědecké literatuře se věnují autoři analýzám hormonálního profilu v krvi, který snad nejvíce odráží stav uvnitř organismu, případně se vypočítávají různé indexy pohody apod. V případě tohoto příspěvku autoři hodnotili stres ve dvou stádech ovcí v průběhu jejich dojení. Z pohledu klimatických podmínek nebyly mezi farmami zjištěny rozdíly (hodnoty teplotně vlhkostního indexu nepřesáhly 70%, což je optimální). Stresové zatížení organismu ovcí hodnotili na základě stanovení hladiny glukózy a kortizolu v krevní plasmě. Odběry krve prováděli 2 hod. před dojením, na dojírně a pak po dojení. Na jedné farmě probíhalo dojení v modernizované dojírně s rychlým odchodem, na druhé farmě byla dojírna zastaralá v nevyhovujících prostorách. Právě na této druhé farmě autoři prokázali výrazně vyšší hladinu kortisolu (hormon uvolňující se ve stresovém zatížení) a s tím související vyšší hladinu glukózy.

Ze závěrů příspěvku vyplývá nutnost chovatelů sledovat pokrok v modernizaci stájí, v tomto případě dojírny, dle nejnovějších vědeckých poznatků nejen z důvodu technického pokroku, ale také z důvodu zajištění optimálnějších podmínek pro zvířata a tím eliminaci jejich stresového zatížení.               

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz