Anglicky: The effect of quantitative feed restriction on allometric growth in broilers

Zdroj: van der Klein, S. A. S., Silv,a F. A., Kwakkel, R. P., Zuidhof, M. J. 2017. The effect of quantitative feed restriction on allometric growth in broilers. Poultry Science, 96 (1), 118–126.

Klíčová slova: "kuře, restrikce krmiva, alometrie růstu"

Dostupný z: https://doi.org/10.3382/ps/pew187


 

Restrikce krmiva je u brojlerových kuřat využívána především jako prevence metabolických problémů, či dále z důvodu zlepšení spotřeby krmiva a ovlivnění jatečných parametrů. Kvantitativní restrikce krmiva je definována jako snížení příjmu živin prostřednictvím omezení krmné dávky. Po skončení restrikce krmiva nastává perioda rychlého zvyšování hmotnosti zvaná kompenzace růstu, která je ovlivněná mnoha faktory, jako je například prostředí, doba a způsob aplikace restrikce, genotyp a věk kuřat. Cílem studie bylo zjistit vliv mírné restrikce krmiva během druhého a třetího týdne věku. Kuřata obou pohlaví byla ustájena v boxech se 4 opakováními do věku 35 dnů. Kontrolní skupina kuřat byla krmena ad libitum během celého experimentu, pokusné skupiny dostávaly 90, 80 nebo 70 % ad libitní krmné dávky během 2. týdne výkrmu a 95, 90, 85 nebo 80 % ad libitní krmné dávky během 3. týdne výkrmu. Ve studii byl sledován příjem krmiva, živá hmotnost, průměrný denní přírůstek a konverze krmiva. Každý týden byl proveden jatečný rozbor pro zjištění alometrie růstu prsního svalstva, stehen, abdominálního tuku, jater, srdce a trávicího traktu. Krmná dávka snížená během 2. týdne věku na 70 % a během 3. týdne věku na 80 % ad libitního příjmu krmiva snížila průměrný denní přírůstek během doby její aplikace a také snížila živou hmotnost na konci období restrikce, ale během následujícího týdne po skončení restrikce, kdy byla kuřata opět krmena ad libitum, se plně projevila kompenzace růstu. Nebyl zjištěn žádný významný vliv na živou hmotnost, konverzi krmiva, množství abdominálního tuku, hmotnost prázdného trávicího traktu, ale ani na hmotnost prsní a stehenní svaloviny, srdce a jater u kuřat v 35 dnech věku. Nicméně, alometrická křivka růstu prsní svaloviny byla nižší u kuřat krmených 80 a 85 % ad libitní krmné dávky během 3. týdne věku a 70 % ad libitní krmné dávky během 2. týdne věku. Křivky alometrie růstu byly u všech partií kromě jater rozdílné pro kohouty a kuřice. Kuřice měly v 35 dnech věku vyšší relativní hmotnost abdominálního tuku, prsní svaloviny a jater a nižší hmotnost trávicího traktu, srdce a stehen v porovnání s kohouty. Z toho vyplývá, že restrikce krmiva může mít jiný vliv na kohouty a kuřice. Tato studie ukázala, že krmná dávka snížená na 70 % neomezeného příjmu krmiva během druhého týdne věku kuřat může být příznivá z hlediska snížení množství abdominálního tuku, ale pozdější restrikce krmiva ve 3 týdnech věku může negativně ovlivnit hmotnost prsní svaloviny v době porážky kuřat.

Zpracoval/a: Ing. Darina Chodová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, chodova@af.czu.cz