Anglicky: Cultivar and tree training systém impact on the content of mineral nutrient elements in the leaves under intensive apple production

Zdroj: Kornov, G., Staneva, I., Koumanov, K., Gandev, S. 2017. Cultivar and tree training systém impact on the content of mineral nutrient elements in the leaves under intensive apple production. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20 (4), 280-289.

Klíčová slova: "granny smith, braeburn a cooper 4, štíhlé vřeteno, solax a volně rostoucí vřeteno"


Cílem této studie bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje kultivar a pěstební systém obsah živin v listech  jabloní, a tím pádem i celkový výnos. Pokus se uskutečnil na pozemcích ovocnářského institutu v Plovdivu v Bulharsku. Byly pro něj vybrány 3 kultivary: raný ´Granny Smith´, středně raný´Braeburn´ a pozdní Ćooper 4´, které byly pěstovány na slabě rostoucí podnoži M9 v třech odlišných pěstebních systémech: štíhlé vřeteno, solax a volně rostoucí vřeteno.

Stromy těchto kultivarů s odlišnou dobou zrání byly vysazeny na jaře roku 2011. V roce 2012 byl na pozemku vybudován systém kapkové závlahy, jehož optimální režim byl určen na základě evaporace z vodní hladiny měřené výparníkem třídy A. Společně s rozvodem vody systém zajišťoval i aplikaci stále hnojivé dávky. V tomto případě se jednalo o hnojivo z řady Kristalon s různým obsahem mikro a makroprvků. Stejná hnojivá dávka byla aplikována u všech pěstebních systémů. Listy vzorků byly náhodně sebrány z prostředních částí jednoletých výhonů. na začátku srpna roku 2015 a 2016. K hodnocení výživy rostlin byla využita metoda analýzy listů.

Z výsledků pokusu vyplývá, že obsah fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a železa byl při zvoleném způsobu hnojení optimální u všech kultivarů bez ohledu na pěstební systém. Jedinou výjimkou byl dusík, jehož nedostatek mohl být způsoben vstupem stromů do plné plodnosti a relativně malou hnojivou dávkou. V dalších vegetačních obdobích by jeho dávka měla být zvýšena o 50%.

Největší vliv na obsah minerálních látek má zvolený kultivar jabloní, naopak vliv pěstebního systému je zanedbatelný. Hnojivá dávka by měla být určena na základě věku stromu, jeho hustotě a biologických charakteristikách daného kultivaru. Lze se domnívat, že hnojivá zálivka udržuje stálou a dostatečnou koncentraci dusíku, fosforu, draslíku vápníku, hořčíku a železa v listech, a tedy je vhodná pro zajištění dostatečné výživy pro jabloní.

Zpracoval/a: Bc. Michaela Pichlová, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., michaela.pichlova@vsuo.cz