Anglicky: The effect of feeding 0 day chicken during transportation on intestinal development

Zdroj: KOVAŘÍKOVÁ, L. The effect of feeding 0 day chicken during transportation on intestinal development. (2013) MendelNet.Proceedings of International PhD Students Conference. Mendelova univerzita v Brně. s. 233–237

Klíčová slova: "časná výživa, trávicí trakt, kuřata, přeprava, ross 308, cob 500"

Dostupný z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2013/mnet_2013_full.pdf


Schopnost růstu drůbeže je nedílnou součástí ekonomické efektivnosti producenta kuřecího masa. Snahou chovatelů je maximalizovat růst zvířat při co nejnižších nákladech. Náklady na výživu kuřat se podílejí z 60 % na celkových nákladech. Kuřata se líhnou v líhních, odkud jsou přepravována do specializovaných výkrmen. V prvních dnech života čerpají kuřata živiny ze žloutkového vaku, který představuje až 25 % hmotnosti z hmotnosti vylíhlého kuřete. Na druhou stranu je trávicí trakt, termoregulace a imunitní systém při narození nedostatečně vyvinut. Proto jsou do praxe zavedeny metody, které mají za cíl toto poměrně kritické období pro kuřata bez újmy přečkat. Principem je včasné krmení jednodenních kuřat už při převozu z líhní. Touto problematikou se zabývala i tato studie.

Účinek krmení kuřat během přepravy z líhně do výkrmny na vývin střev byl sledován u hybridů ROSS 308 a COB 500. Kuřata byla krmena prestartérem s označením „Chick Boost“ a startérem BR 1. Transport kuřat do výkrmen probíhal ve vzdálenosti 140 a 285 km. Následně po přepravě byl odebrán vzorek střeva, kde byl analyzován vývin klků.

Experimentální studií bylo zjištěno, že vývin střevních klků a krypt byl u kuřat krmených během přepravy výraznější než u kuřat, která nebyla krmena při transportu z líhně do výkrmny. Existuje řada způsobů, jak zajistit, pokud možno co nejvčasnější výživu kuřat. Jednou z nejvyspělejších možností je metoda „In ovo“. Při tomto způsobu výživy jsou vybrané živiny vstřikovány do amniového vaku kuřat. Předčasnou výživou kuřat se stimuluje růst a vývoj tenkého střeva, především jeho resorpční schopnost. Nezbytná je i dodávka vody, která však neovlivňuje vývin tenkého střeva.

Včasnou výživou jednodenních kuřat během jejich přepravy na větší vzdálenosti se mohou minimalizovat ztráty výnosů způsobené vlivem hladovějících kuřat a jejich nedostatečně připraveného trávicího traktu a imunitního systému.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz