Anglicky: Effect of combined fertilization with rock phosphate and elemental sulphur on yield and nutrient uptake of soybean

Zdroj: BRAHIM, S. - NIESS, A. –PFLIPSEN, N. - NEUHOFF, D. - SCHERER, H. (2017): Effect of combined fertilization with rock phosphate and elemental sulphur on yield and nutrient uptake of soybean. Plant Soil Environ. Vol. 63, 2017, No. 2: 89–95.

Klíčová slova: "nádoby; bio zemědělství; nedostatek fosforu; sója luštinatá"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/208904.pdf


Nařízení EU 834/2009 umožňuje pouze použití horninového fosfátu (RP) jako minerálního fosforu (P) v ekologickém zemědělství. Nicméně ve většině orných půd, pokud nejsou velmi kyselé, je rozpustnost RP velmi nízká. Nedostatek fosforu může omezit tvorbu fixaci s N2 a následné snížení výnosu zrnových luštěnin, o nichž je známo, že mají vysokou potřebu P. Dosavadní studie ukázaly, že kombinovaná aplikace RP s elementární sírou (ES) mohou zvýšit rozpustnost RP. Předpokládá se, že rozpustnost RP je způsobena bakteriemi oxidujícími síru, jako je Thiobacillus spp.  Granulace RP s ES zvyšuje dostupnost P, což vede  ke zvyšování účinnosti bio-superfosfátu na kyselých půdách. Tato studie byla provedena za účelem posouzení vlivu kombinované aplikace ES a RP na růst, výnos a příjem živin sójou (Glycine max) pěstované za skleníkových podmínek.

Nádobové experimenty byly prováděny v letech 2013 a 2014 na univerzitě v Bonnu v Německu, aby studovaly vliv kombinovaného hnojení fosforečnanu vápenatého (RP) s elementární sírou (ES) na růst, výnos zrna a příjmu živin sójou. Mezi ošetření patří RP, ES, kombinovaná aplikace (RP-ES), trojitý superfosfát (SP), síran hořečnatý (MgS), SP, síran hořečnatý (SP-MgS) a nehnojená kontrola. Kombinované hnojení (RP-ES) mělo za následek významné zvýšení hodnot vývoje analýzy půdy a rostlin (SPAD), výnosu zrna, dusíkatých látek a částečně příjmu fosforu. Jediná aplikace RP nebo ES měla tendenci ovlivňovat růst plodin a příjem živin. Aplikace MgS a nebo SP významně zvýšila výnos zrna v obou letech, což způsobil účinek sulfátu.

Výsledky studie naznačují, že kombinovaná aplikace fosfátu a elementární síry má potenciál zlepšit výživu sóji fosforem. Efektivní využití tohoto zdroje však může vyžadovat vyšší kontrolu abiotických faktorů (půdní vlhkost, pH) a závisí na biotických faktorech, jako je počet a druh bakterií oxidujících síru. Při příznivých podmínkách životního prostředí má kombinované použití jemnozrnného RP a ES potenciál zlepšit zásobování živinami a následně zvýšit výnos sóji, zejména v ekologickém zemědělství. Slibným biologickým přístupem by mohlo být promíchání jemnozrnného fosfátu s elementární sírou a následnou inokulací Thiobacillus spp.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
5.docx