Anglicky: The influence of agronomical and chemical weed control on weeds of corn

Zdroj: Idziak, R, Waligóra, H, Szuba, V. 2022. The influence of agronomical and chemical weed control on weeds of corn. Journal of Plant Protection Research 62 (2).

Klíčová slova: "agrotechnika, plevele, herbicidy, kukuřice"

Dostupný z: http://www.plantprotection.pl/The-influence-of-agronomical-and-chemical-weed-control-on-weeds-of-corn,149299,0,2.html


Plevele v kukuřici cukrové snižují výnos a jsou ekonomicky škodlivější než ostatní škůdci. Cílem této studie bylo zhodnotit účinky mechanické regulace plevelů a účinnost preemergentně a postemergentně aplikovaných herbicidů v kukuřici cukrové a jejich vliv na regulaci plevelů vyjádřený různými indexy, výnosem kukuřičných klasů a čistým výnosem. Terénní studie byly provedeny s preemergentně thienkarbazon-methyl + isoxaflutol (při 29,7 + 74,3 g. ha(-1)), postemergentní S-metolachlor + terbuthylazin (937,5 + 562,5 g. ha(-1)), mesotrion + terbuthylazin (10 + 652 g. ha(-1)), terbuthylazin + mesotrion + S-metolachlor (656,3 + + 131,3 + 1093,8 g. ha(-1)), bez plevele (WF, ruční odplevelování) a mechanické odplevelování (MW, plečkování ) k posouzení kontroly plevele, výnosu kukuřičných klasů a čisté návratnosti. Variabilita potenciálních výnosových ztrát byla mezi roky vlivem povětrnostních podmínek pozorována na úrovni 30 až 93 %. Ruční odplevelování bylo nejúčinnější, ale je drahé a vyžaduje práci, na rozdíl od mechanického odplevelování, které bylo nejlevnější, ale zároveň nejméně účinné. Mezi preemergentně a postemergentně aplikovanými herbicidy byla nejúčinnějším ošetřením proti plevelům směs terbuthylazin + mesotrion + S-metolachlor. Poskytlo vysoký výnos kukuřičného klasu a ekonomický čistý výnos.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz