Anglicky: Response and effect traits of arable weeds in agro-ecosystems: a review of current knowledge

Zdroj: GABA S, PERRONNE R, FRIED G, GARDARIN A, BRETAGNOLLE F, BIJU-DUVAL L, COLBACH N, CORDEAU S, FERNANDEZ-APARICIO M, GAUVRIT C, GIBOT-LECLERC S, GUILLEMIN J-P, MOREAU D, MUNIER-JOLAIN N, STRBIK F, REBOUD X (2017): Response and effect traits of arable weeds in agro-ecosystems: a review of current knowledge. Weed Research 57, 123–147.

Klíčová slova: "agroekologie, ekologické funkce, biodiversita"

Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12245/epdf


Plevele na orné půdě zahrnují množinu planě rostoucích rostlin nacházejících se v agro-ekosystémech, které jsou dobře přizpůsobeny životu v narušeném prostředí spojeného s pěstováním plodin od počátku zemědělství. Ekologickou úlohu plevele lze vidět velmi různými pohledy, v závislosti na své perspektivě. Na jedné straně, jsou plevele vnímáni jako škůdci snižující výnosy polních plodin způsobující ohromné ztráty více než 33 miliard dolarů ročně. Na druhou stranu jsou plevele cenné součásti agroekosystému, které poskytují v určitém rozsahu, podporu produkce plodin např., vhodné životní podmínky pro opylovače a predátory škůdců plodin, poskytují potravu volně žijícím živočichům, aj. Začlenění principů ekologické „intenzifikace“ do strategie regulace plevelů vyžaduje porozumění v mnoha vztazích mezi plevely, plodinami a jinými organismy v měnících se agroekosystémech. V posledních dvou desetiletích byl výzkum v oblasti boje proti plevelům věnován spíše k pochopení vlivu plevelů na fungování agroekosystémů. V této studii je poskytnut přehled současných znalostí vztahů a vlastností plevelů. Poznatky, které ovlivňují fungovaní agroekosystémů, byly za pomocí literatury a nedávných pokroků v oblasti herbologie rozděleny na základě současných znalostí podle hierarchie do několika funkčních skupin (i) funkční skupina plevelů a ekologické strategie, (ii) funkční odezva plevele (iii) funkční plevel. Pro každý funkční znak, je výslovně předkládán důkaz o vazbě mezi hodnotami vlastností a ekologickou funkcí v reakci na management, například zpracování půdy, setí a výsadba nebo biotických interakcí, například konkurence popř. kompetice plodin aj. V závěru studie je diskutováno o významných výzkumných směrech, které mohou významně zlepšit využívání vlastností a znalosti funkčnosti, rozmanitosti ve výzkumu plevelů pro budoucnost, zejména navrhnout a zavést ekologičtější strategie regulace plevelů v agroekosystémech.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
29.docx