Anglicky: Visual soil evaluation: A summary of some applications and potential developments for agriculture

Zdroj: Ball, B. C., Guimarães, R.M.L., Cloy, J. M., Hargreaves, P. R., Shepherd, T. G., McKenzie. B. M. 2017. Visual soil evaluation: A summary of some applications and potential developments for agriculture. Soil and Tillage Research, Volume 173, November, Pages 114-124.

Klíčová slova: "hospodaření s půdou, zhutnění, vess"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016719871630126X


Techniky vizuálního hodnocení půdy získaly popularitu a stále častěji se používají v zemědělství a pedologii pro účely výzkumu, poradenství a výuky. Článek popisuje nedávné aplikace, vývoj, příležitosti a omezení, zejména vizuálního hodnocení struktury půdy ((pro svrchní horizont (VESS) a podloží (SubVESS)) a vizuálního hodnocení půd (VSA). Data jsou převzata z pokusů hodnocení zhutnění z polí farmářů ve Velké Británii, v Brazílii a na Novém Zélandě. Metody jsou široce používány k detekci zhutnění a jsou vhodné pro sledování změn zhutnění, zejména ve vztahu k extrémům počasí.

Metoda VESS se ukázala jako užitečná tím, že umožňuje detekci vrstev v různých hloubkách v orničním horizontu. Hloubka kompaktních vrstev je důležitá pro rozhodnutí vedoucí ke zlepšení půdy.

Použití bodování jako mezních prahových hodnot (které metody nabízí) pro různé typy půd však vyžaduje další pedologická data a / nebo dodatečné vizuální hodnocení půdy.

VSA a VESS byly také použity k odhadu rizika významných emisí oxidu dusného v půdě, kde bylo zjištěno zhutnění a množství minerálních N hnojiv bylo vysoké.

Vizuální hodnocení má také potenciál posoudit riziko odtoku povrchové vody a ztráty živin. Úloha barvy půdy se jeví rovněž vhodná pro další vývoj technik vizuálního hodnocení při posouzení indexu ukládání uhlíku.

VESS detekuje dobře zhutnění a rozlišuje mezi poškozením traktory a hospodářskými zvířaty.

Techniky vizuálního hodnocení půdy také poskytují užitečnou vizuální pomoc při zvyšování povědomí o půdě u skupin zúčastněných stran, což pomáhá výměně znalostí a nápadů pro inovace v zemědělství.

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Janků, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, janku@af.czu.cz