Anglicky: The efficacy of combination of azitromycin and toltrazuril for the treatment of calves naturally infected with cryptosporidiosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled comparative clinical trial

Zdroj: Yagci B.B., Ocal N., Yasa Duru S., Akyol M. (2017). The efficacy of combination of azitromycin and toltrazuril for the treatment of calves naturally infected with cryptosporidiosis: a randomised, double-blind, oplacebo-controlled comparative clinical trial. Veterinarni Medicina, 62: 308-314. doi: 10.17221/125/2015-VETMED

Klíčová slova: "novorozenec, tele, průjem, protozoární infekce, léčba"

Dostupný z: http://vri.cz/docs/vetmed/62-6-308.pdf


Parazité rodu Cryptosporidium jsou významnými a nebezpečnými patogeny, které mohou vyvolat infekce u lidí, zejména u pacientů se sníženou imunitou. Léčba nemocných telat, která vylučují infekční stádia parazita, je velice důležitá, aby se zabránilo kontaminaci prostředí oocastami kryptosporidií. Cílem studie bylo zjistit, zda kombinace azitromycinu a toltrazurilu zajistí účinnější léčbu kryptosporidiózy telat v porovnání s použitím těchto účinných látek samostatně. Celkem 55 holštýnských telat s kryptosporidiózou bylo náhodně rozděleno do čtyř skupin. Skupina A (n = 15) dostávala azitromycin v dávce 20 mg/kg/den po dobu šesti dnů, skupina T (n = 15) dostávala toltrazuril v dávce 20 mg/kg per os třikrát každý druhý den a skupina AT (n = 15) obdržela kombinaci obou léčiv. Telata kontrolní skupiny (n = 10) dostala čistou vodu. Pokus byl realizován jako randomizovaná (náhodné rozdělení), placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená klinická studie. Každý den byl sledován počet vylučovaných oocyst a klinické parametry hodnotící zdravotní stav telat. Na začátku a na konci studie byly stanoveny také vybrané hematologické a biochemické parametry. Telata skupiny léčené kombinací azitromycinu a toltrazurilu vykazovala lepší klinické skóre a nejnižší počet vylučovaných oocyst po celou dobu experimentu. Na základě výsledků studie lze učinit závěr, že kombinace azitromycinu a toltrazurilu podporuje rychlejší zlepšení klinického stavu telat infikovaných kryptosporidiózou a zastavuje vylučování oocyst již během 9 dnů. Pokud byla léčiva použita samostatně, došlo sice ke snížení vylučování oocyst, ale toto snížení bylo pomalejší a ani během 15 dnů nedošlo k úplnému zastavení vylučování oocyst. Kombinace azitromycinu a toltrazurilu je tedy účinnou alternativní možností léčby kryptosporidiózy telat.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, leos.pavlata@mendelu.cz
Přílohy
abstrakt-6.docx