Anglicky: Effects of regulated deficit irrigation on physiology, yield and fruit quality in apricot trees under Mediterranean conditions

Zdroj: Francisco Pérez-Sarmiento, José M. Mirás-Avalos, Rosalía Alcobendas, Juan J. Alarcón, Oussama Mounzer, Emilio Nicolas. Spanish Journal of Agricultural Research. 14(4), e1205, 12 pages (2016) eISSN: 2171-9292. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2016144-9943

Klíčová slova: "růst ovoce; fotosyntéza; prunus armeniaca l.; regulovaná závlaha; stomatální vodivost; vodní stres"

Dostupný z: http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/9943/3150


Omezené vodní zdroje hlavně ve vyprahlých a polosuchých oblastech způsobily rostoucí zájem o aplikaci zavlažovacích protokolů s cílem snížit spotřebu vody. Účinky regulované závlahy (RDI) na výnos meruněk (Prunus armeniaca L. cv. "Búlida") byly hodnoceny v Murcii (JV Španělsko) během tří po sobě jdoucích vegetačních období (2008-2010). Hypotéza zněla, že RDI neomezí výnosy, ale zvýší kvalitu ovoce při úspoře vody. Byly zavedeny dva zavlažovací postupy: i) kontrola (100% ETc) a ii) regulovaná závlaha RDI, kde bylo sníženo množství aplikované vody na: a) 40% ETc při kvetení a I. stupni růstu ovoce; b) 60% ETc ve fázi II růstu ovoce a c) 50% a 25% ETc během pozdního posklizňového období (od 60 dnů po sklizni). Byly sledovány následující parametry: potenciál vody v kmeni, výměna plynů, plocha průřezu kmene (TCSA), průměr plodů, výtěžek a kvalita ovoce. Vegetativní růst se zkrátil díky použití RDI (v průměru o 12% menší TCSA za tři roky), zatímco výnos nebyl ovlivněn. Navíc některé kvalitativní vlastnosti ovoce, jako je hladina rozpustných pevných látek, vazba sladkosti / kyselosti a barva ovoce, byly vylepšeny použitím RDI. Tyto výsledky a průměrná úspora vody přibližně o 30% nás vedou k závěru, že strategie RDI jsou možným řešením pro řízení zavlažování v oblastech s nedostatkem vody, jako jsou aridní a semiaridní oblasti.

Zpracoval/a: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, Mendelova univerzita v Brně, stastna@mendelu.cz