Anglicky: Trends in biological control: public interest, international networking and research direction

Zdroj: Brodeur, J. at all. 2018. Trends in biological control: public interest, international networking and research direction. Biocontrol, 63, 11-26.

Klíčová slova: "biologická ochrana"

Dostupný z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10526-017-9850-8


Byly zkoumány trendy v biologické regulaci jak pro zachycení jejího vývoje, tak pro prozkoumání budoucích příležitostí. Analyzovány byly poslední změny ve veřejném zájmu, mezinárodní sítě a peer-reviewed výzkum. Analýza Google Trends odhalila, že popularita biologické regulace klesá, pokud jde o vyhledávání na internetu. Tento trend je pro komunitu biologické regulace potenciálně znepokojující, neboť veřejný zájem má tendenci řídit politická rozhodnutí týkající se regulačních procesů a vládního financování výzkumu. Pro zkoumání struktury mezinárodní spolupráce jsme zpracovali seznam autorů, kteří publikovali svou práci ve třech hlavních časopisech biologické regulace od počátku devadesátých let do roku 2016. Mezinárodní spoluautorství se zintenzivnilo a sektor biologické kontroly je stále více charakterizován multilaterální spoluprací. Analyzovali jsme články publikované v BioControl a Biological Control za posledních 25 let, abychom identifikovali výzkumné trendy s ohledem na cílové škůdce, komodity, biologické kontrolní látky a biologické kontrolní přístupy. Nakonec uvádíme, že články o biologické regulaci jsou pravidelně publikovány v rozsáhlých vědeckých časopisech Science and Nature. To odráží příspěvky, které vede výzkum biologické regulace k vědeckým diskusím obecně. Naše analýzy odhalily prosperující vědeckou disciplínu s několika významnými výzkumnými trendy v oblasti artropodů, patogenů rostlin a biologických kontrol plevele.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz