Anglicky: Tannins in forage plants and their role in animal husbandry and environmental sustainability: a review

Zdroj: Pilazza, G., Sulas, L., Bullitta, S. 2014. Tannins in forage plants and their role in animal husbandry and environmental sustainability: a review. Grass [online], 69(1), 32-48 [cit. 2018-05-29]. DOI: 10.1111/gfs.12053. ISSN 01425242.

Klíčová slova: "https://doi.org/10.1111/gfs.12053"

Dostupný z: taniny, krmné plodiny, pícniny, leguminózy, výživa přežvýkavců, metanové emise


Literatura o taninech, polyfenolických sekundárních metabolitech rostlin s příznivou a nepříznivou funkcí podle jejich koncentrace a chemické struktury je obrovská a často protichůdná. Taniny v krmivech byly často označovány jako antinutriční faktory, ale cílem této studie je aktualizovat informace o příznivých účincích na zvířata a životní prostředí. Přestože výzkum týkající se vztahu mezi tříslovinami a živočišnou výrobou a zdravím se zaměřuje především na kondenzované třísloviny, v tomto přehledu se také diskutuje o možných přínosech z použití hydrolyzovatelných tříslovin jako přísad do krmiv. Pozornost je věnována používání taninů při snižování emisí metanu produkovaného přežvýkavci v krmných systémech na bázi krmiv a jako přírodního a ekologicky nezávadného zdroje pro zlepšení využívání živin a udržitelnosti životního prostředí v masném a mlékárenském průmyslu.

 

Navzdory veškerému výzkumu, nejsou taniny a jejich účinky na zdraví a výkonnost zvířat stále pochopeny. Používají se různé standardy pro jejich stanovení, tudíž je často znemožněno porovnávat jednotlivé výsledky mezi různými studiemi.

Předpokládá se, že potenciální interakce mezi taniny a jinými primárními a sekundárními rostlinnými sloučeninami mohou být důležité pro chutnost krmiva a biologické pochody v bachoru. Proto je důležité v krmení přežvýkavců používat vhodné rostlinné druhy (jejich odrůdy) obsahující taniny. Je proto potřeba další výzkumy, mít silnější základy pochopení ohledně možných použití HT jako doplňkových látek v krmení zvířat.

Další výzkumy jsou potřebné i k určení funkce mikrobiální bachorové populace, která umí lépe využívat rostliny jako potravu obsahující tanin a zabránit tak nechtěným otravám u zvířat, která nebyla dobře připravena na trávení HT látek. Zjištění, že CT může snížit emise CH4 u přežvýkavců, má významné dopady na životní prostředí. Budoucí studie jsou zapotřebí k vyhodnocení udržitelnosti doplňování CT při snižování CH4 a metagenezi bachoru bez škodlivých účinků na produktivitu nebo zdraví. Jako přírodní a ekologicky šetrný nástroj ke zlepšení využití živin pro produkci masa a mléka hraje důležitou roli v zemědělství. Je zapotřebí dalšího výzkumu zaměřeného na stanovení vhodných strategií pro lepší využití rostlinných druhů (jejich odrůd) obsahujících taniny při krmení přežvýkavců, čímž se zlepší chov hospodářských zvířat a přispěje k udržitelnosti životního prostředí.

Zpracoval/a: Ing. Ivana Šindelková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., sindelkova@vupt.cz