Anglicky: Floor Management Systems in an Organic Apple Orchard Affect Fruit Quality and Storage Life

Zdroj: Ibrahim I. Tahir , Sven-Erik Svensson , and David Hansson. 2015. Floor Management Systems in an Organic Apple Orchard Affect Fruit Quality and Storage Life. Hort Science, 50 (3), 434-441.

Klíčová slova: "živý mulč, sendvičový systém, kyselina octová, hubení plevelů"

Dostupný z: https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/50/3/article-p434.xml


V ovocných sadech lze použít vegetativní porost určité plochy ke zlepšení úrodnosti půdy a zadržování vlhkosti, pro kontrolu eroze půdy, zvýšení výnosu a na rozvoj kvality a skladovacího potenciálu ovoce, jako i na snížení konkurence plevele a snížení rizika škůdců hrabošů. Herbicidy jsou považovány jako vysoce účinná a relativně levná metoda na omezení konkurence plevelů. Používání herbicidů je však v integrované produkci velmi omezené a nemohou se používat v ekologických sadech v důsledku potenciálních nepříznivých účinků na životní prostředí, zdraví osob nebo zvířat, mikrobiální aktivity v půdě a kvalitu podzemních vod. Obdělávání půdy v pásech stromů je široce používanou strategií regulace plevelů zejména v organických sadech. Obdělávání půdy však může mít nepříznivé účinky na růst mladých stromů a na kvalitu půdy. Aby se zabránilo množství negativních dopadů, mělo by se mechanické obdělávání půdy nahradit novými systémy, které jsou produktivní při omezeních zejména ekologického ovocnářství.

 Ukázalo se, že kyselina octová (ocet) je účinná jako neselektivní herbicid při ničení některých plevelů. Používá se jako prostředek na hubení plevele zejména v ekologických sadech. Je povolen v několika evropských zemích. Kyselina octová vykazuje velmi dobré potlačení plevele ve srovnání s obděláváním půdy i při relativně nižší koncentraci (12%). Doporučuje se koncentrace ne méně než 20%. Včasné použití kyseliny octové může vést k dobré absorpci listy plevele, což má za následek rozpuštění buněčné membrány a smrt rostlin.

"Sendvičový systém" byl vyvinut ve Švýcarsku, jak nová metoda mulče, kombinovaná s upraveným obděláváním půdy. Jednoleté nebo víceleté plodiny se vysévají do úzkého pásu (40 až 50 cm širokého) v rámci příkmenného pásu, zatímco půda na každé straně tohoto pásu je obdělávána. Zamezení plevelů kolem kmenů stromů se dá vyhnou tím, že bude nízko rostoucí vegetační pás a úzký kultivovaný pás na každé straně řady stromů může poskytnout bezkonkurenční zónu pro kořeny stromů. Uvádí se, že tato metoda vykazuje nejnižší náklady na praktické hubení plevele bez negativního vlivu na výkonnost a výnosnost stromu. Sendvičový systém může také snižovat škůdců a nemoci a zvyšovat biodiverzitu a zlepšovat půdní podmínky. Musí se však vyřešit několik výzev sendvičových systémů, jako je výběr mulčovacích směsí, které mají minimální konkurenci, směsi, které zamezují problémům s hlodavci a úprava vegetačního růstu bez negativních účinků na úrodu, kvalitu a skladovatelnost ovoce.

Tyto metody mohou výrazně snížit konkurenci plevelů bez použití herbicidů, sendvičový systém je celkově nejefektivnější a má nejnižší náklady pro pěstitele. V současné době neexistuje pro ekologické systémy obdoba univerzálnějšího systému travnatých anebo herbicidních pásů používaných v konvenčních sadech, což vyžaduje neustálý výzkum a zkušenosti v terénu, aby se zlepšilo hospodaření s ekologickým managementem v sadu.

Zpracoval/a: Ing. Miriama Klosová, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., Miriama.Klosova@vsuo.cz