Anglicky: Study of the suitability of four soil extractants for estimation of micronutrients bioavailability in soils of Poland

Zdroj: Krzysztof Gediga, Krzysztof Bielecki, Zofia Spiak, Urszula Piszcz Department of Plant Nutrition, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Grunwaldzka 53, Wrocław, 50-375, POLAND (krzysztof.gediga@upwr.edu.pl) Gediga K., Bielecki K., Spiak Z., Piszcz U. (2017): Study of the suitability of four soil extractants for estimation of micronutrients bioavailability in soils of Poland. In: Sborník z XVIII International Plant Nutrition Colloquium, 19-24 Srpen 2017, Kodaň, Dánsko: 709-710

Klíčová slova: "extraktanty; mikroprvky; řepka ozimá; kukuřice; ječmen; jarní pšenice"


Chemické rozbory jsou důležitým faktorem pro diagnostiku půd v rostlinné produkci. Testování půd se zpravidla provádí pro zjištění, zda je obsah živin v půdě dostatečný nebo je jich nedostatek. Formy mikroelementlů dostupné pro rostliny se extrahují mnoha činidly lišícími se ve způsobu a síle extrakce. V Polsku se pro stanovení obsahu mikroelementů od roku 1987 používá Rinkinsovo činidlo (1 M HCl) zjednodušující dřívější metody, kdy se pro každý prvek používaly různé extraktanty. Rinkinsovým činidlem je ale extrahováno vysoké množství prvků, které pak často nekoreluje s jejich obsahem v rostlinách. Proto byly ověřovány i další extraktanty: modifikovaná metoda podle Lindsay&Norvell, Mehlich 3 a Yanai a jimi zjištěné obsahy prvků jsou srovnávány s obsahy Cu, Fe, Mn a Zn stanovené metodou podle Rinkinse. Obsah mikroelementů stanovený různými extrakčními metodami byl korelován s obsahem těchto prvků v rostlinách na celkem 13 experimentálních stanicích a na různých typech půd v Polsku. Z plodin byly sledovány řepka ozimá, kukuřice, ječmen a jarní pšenice v ranější a pozdější fázi růstu rostlin. Všechny vzorky byly analyzovány s pomocí ICP-OES. Nebyly zjištěny žádné vztahy mezi obsahem mikroelementů v půdě a ozimou řepkou. U ječmene byly zjištěny prokazatelné korelace s mědí u všech extraktantů, u pšenice byly zjištěny korelace mezi obsahem v rostlinách odebraných v ranější fázi růstu. U kukuřice byly zjištěny korelace mezi obsahem Zn, Mn při prvním odběru a u Zn a Cu při 2. odběru. Horší korelace byly zjištěny při 2. odběru rostlin, což značí, že ranější fáze odběru rostlin je lépe vyhovuje diagnostickým účelům pro stanovení zásoby živin. Obsah Fe mezi rostlinami a půdou nekoreloval po použití jakéhokoli extrakčního činidla. Korelace mezi obsahem mikroelementů v rostlinách a v půdách při použití činidla Yanai byly v průměru nejvyšší a nejlépe vyhovovalo potřebám diagnostiky zásobenosti půd mikroelementy.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz