Anglicky: The biological stress of early weaned piglets

Zdroj: Campbell, JM, Crenshaw, JD, Polo, J. 2013. The biological stress of early weaned piglets. Journal of Animal Science and Biotechnology 4, 19.

Klíčová slova: "stres, odstav, bioindikátory stresu, typy stresorů, prase"

Dostupný z: https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/2049-1891-4-19


Prasata při odstavu od prasnice zažívají biologický stres, způsobený především fyziologickémi, environmentálními a sociálními faktory. Proces odstavu je jednou z nejvíce stresujících událostí v životě prasat, která může přispět k poruchám střevního a imunitního systému. Ty mají za následek zhoršení zdravotního stavu prasat, jejich růstu a příjmu krmiva, a to zejména v prvním týdnu po odstavu. Během tohoto období jsou prasata vystavena řadě stresorů, jako je náhlé oddělení od prasnice, stres z přepravy a manipulace, jiný zdroj krmiva, stres ze sociální hierarchie, společné míšení s prasaty z jiných vrhů, jiné fyzické prostředí (stáj, technologie krmení a napájení), zvýšená expozice patogenům a antigenům z potravy nebo prostředí. Kromě zhoršené trávicí a absorpční kapacity vyvolávají důsledky spojené s odstavením také škodlivý vliv na funkci střevní bariéry.

Při odstavu se selata musí náhle adaptovat z vysoce stravitelného a chutného mléka, které je rovnoměrně rozděleno během dne, na pevnou suchou stravu, která je méně stravitelná a chutná. V důsledku toho se zpočátku sníží příjem krmiva. Je důležité, aby prasata začala žrát a růst co nejdříve po odstavu. Při změně krmiva dochází k fyziologickým změnám ve struktuře a funkci (aktivita enzymů a vstřebávání nebo sekrece) střeva, především k poklesu výšky klků v tenkém střevě (o 25-35% za 24 hod). Kromě toho dochází ke změně funkce trávicích enzymů. Tyto změny mohou ovlivnit schopnost trávení, absorpční a sekreční kapacitu tenkého střeva a v konečném důsledku i funkci střevní bariéry, což může přispívat k průjmu po odstavu.

Bylo prokázáno, že věk odstavu může ovlivnit střevní stresovou odpověď prasat. Se zvyšujícím věkem odstavu bylo pozorováno zlepšení funkce střevní bariéry.

Dalšími imunologickými reakcemi sledovanými při odstavu, jsou změny prozánětlivých cytokinů. Odstav je spojen se zvýšenou regulací prozánětlivých cytokinů. Ty mají vliv na střevní integritu a funkci epitelu v souvislosti s propustností a transportem živin.

Pro snížení stresu pří odstavu je vhodné se zaměřit na zvýšení příjmu krmiva, snížení expozice nemocem a využití nutričních složek, jako je glutamin, sušená plazma, mlezivo, arginin, probiotika a probiotika, polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem n-3 a kyselina linolová n-6, které mohou snížit negativní účinky spojené s odstavem.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz