Anglicky: Streptococcus suis in Swedish grower pigs: occurrence, serotypes, and antimicrobial susceptibility

Klíčová slova: "antibiotická rezistence, bakterie, faktory prostředí, infekční choroby, meningitida, mikrobiologie, prasata, streptokoky, zoonóza"


Streptococcus suis je celosvětový hlavní původce meningitid, artritid a pneumonií u prasat a patogen se vzrůstajícím významem u humánní populace. Ve Švédsku se tomuto původci onemocnění prasat a lidí dříve nevěnovala dostatečná pozornost, ale v posledních letech ovlivňuje produkci prasat stále více. Cílem této studie bylo zkoumat výskyt, sérotypy a citlivost S. suis na antimikrobika ve švédských chovech - s hlášeným výskytem S. suis a nebo bez, jakož i možné souvislosti mezi chorobou spojenou se S. suis a prostředím a výrobními faktory. Vzorky výtěrů byly odebrány z mandlí klinicky zdravých 8–13týdenních prasat z deseti stád s hlášenými klinickými případy a z deseti kontrolních stád. Izoláty byly kultivovány, identifikovány pomocí MALDI – TOF MS a sérotypizovány pomocí latexové aglutinace. Antimikrobiální citlivost 188 izolátů byla testována pomocí mikrodiluce bujónu.

Souběžně byly zjišťovány produkční údaje a na farmách byly měřeny parametry prostředí.

Streptococcus suis byl izolován u 95 % vzorků prasat, jak v chovech s hlášenými případy, tak v kontrolních stádech. Byly detekovány sérotypy 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16 a 17–34, ačkoli většina izolátů (81,5 %) nebyla typizovatelná.

Mezi sérotypy izolovanými ze stád s hlášenými případy byla menší sérotypová rozmanitost než mezi kontrolními stády; byly nalezeny čtyři, respektive devět různých sérotypů. Ve Švédsku byly poprvé zjištěny izoláty rezistentní na penicilin (3,8 %). Častá byla rezistence na tetracyklin (88,4 %). Nebyla zaznamenána žádná souvislost mezi zkoumanými výrobními a environmentálními faktory a S. suis pozitivními nálezy.

Bylo zjištěno, že výskyt S. suis ju klinicky zdravých švédských prasat je vyšší, než se dříve odhadovalo, a poprvé ve Švédsku byla zjištěna přítomnost izolátů rezistentních na penicilin. Nejčastěji byly u zdravých chovů prasat detekovány sérotypy 2, 9, 3 a 7; k prozkoumání virulence těchto izolátů by bylo zapotřebí další studie.

Zpracoval/a: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., bernardy@vri.cz