Anglicky: State of the Art of Monitoring Technologies and Data Processing for Precision Viticulture

Zdroj: Ammoniaci, M.; Kartsiotis, S.-P.; Perria, R.; Storchi, P. State of the Art of Monitoring Technologies and Data Processing for Precision Viticulture. Agriculture 2021, 11, 201.

Klíčová slova: "dss; wsn; dálkový průzkum; proximální snímání; technologie s proměnlivou rychlostí; vinná réva; vinice; uav"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/201


Vinařství je jedním z nejcitlivějších odvětví pro použití technologií přesného zemědělství. Je totiž běžné, že se na jedné vinici vyskytují různé půdní složení a agroklimatické faktory, což komplikuje řízení kvůli různým potřebám.

Cílem precizního zemědělství aplikovaného ve vinohradnictví je optimalizovat správu vinic snížením spotřeby zdrojů, minimalizací dopadu na životní prostředí a maximalizací výnosu a kvality produkce. Dávkování vstupů podle místa optimalizuje využívání zdrojů z hlediska životního prostředí a bezpečnosti potravin, protože se zamezí předávkování. Živinami, pesticidy a vodou se neplýtvá a aplikují se přesně v okamžiku, kdy to vinná réva potřebuje. Seznam výhod, které může přesné zemědělství přinést podle typu monitorování, je uveden v následující tabulce.

Typ monitorování

Shromážděná data

Výhody

Meteorologické

Teplota

Vlhkost vzduchu

Vlhkost listů

Rychlost větru

Srážková data

Sluneční záření

Prevence chorob, hospodaření s pesticidy a vodou

Půdní

Elektrická vodivost

Struktura půdy

Obsah organických látek

pH

Vlhkost

Hnojení, osivo a hospodaření s vodou, projekt nových výsadeb

Rostlinné

Vitalita a biomasa
Index listové plochy (LAI)
Fluorescence
Růstový poměr

Hnojení, pesticidy, sklizeň, defoliace a hospodaření s vodou

Plodové

Stupeň zrání

Cukry

Antokyany

Kyselost

Růstový poměr

Selektivní sklizeň pro zvýšení kvality konečných produktů

Systém přesného vinohradnictví je účinný, pokud se vzájemně kombinuje několik technologií, takže se sleduje každá fáze pěstování, aby bylo možné přijímat cílená a účinná rozhodnutí. Na obrázku je uveden stručný přehled technologií přesného vinohradnictví.

Drony, letadla, satelity a senzory přiblížení, ale také další nástroje pro přesné sledování vinohradnictví, lze kombinovat a vytvořit tak komplexní systém podpory rozhodování (DSS), který umožní vinařům a agronomům činit lepší rozhodnutí ve správný čas a na správném místě.

Výsledkem mohou být provozní mapy, které lze nahrát do strojů s proměnlivou dávkou a zlepšit tak práci na poli. Obecně existují překážky, které brání úplnému zavedení těchto technologií, a to z důvodu nákladů na implementaci a návratnosti investic, které se obtížně vypočítávají. Rovněž chybí technici, kteří by byli schopni tyto technologie správně používat. Robotika postupuje v nejrůznějších aplikacích a v příštích letech bude jednou z nejvýznamnějších výzev v zemědělství.

 

Zpracovali: Vincent Onckelet (Plan4all z.s.) a Hana Kubíčková (Plan4all z.s.)

Zpracoval/a: Vincent Onckelet, Plan4all z.s., vincent.onckelet@plan4all.eu