Anglicky: Lowering rumen-degradable and rumen-undegradable protein improved amino acid metabolism and energy utilization in lactating dairy cows exposed to heat stress

Zdroj: Kaufman, J.D., Pohler, K.G., Mulliniks, J.T., Ríus, A.G. 2018. Lowering rumen-degradable and rumen-undegradable protein improved amino acid metabolism and energy utilization in lactating dairy cows exposed to heat stress. Journal of Dairy Science. 101. 386 - 395. DOI: 10.3168/jds.2017.13341

Klíčová slova: "aminokyseliny, dojnice, tepelný stres"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217310044


Dojnice ve fázi negativní energetické bilance jsou závislé na energetických rezervách, neboť potřeby energie v této fázi překračují její příjem. V této fázi snížená hladina inzulinu podporuje lipolýzu a využití mastných kyselin. Při tepelném stresu se však, zatím ne ze zcela objasněných důvodů, hladinu inzulínu zvyšuje, což sice zvyšuje využití glukózy ve svalech a tukových tkáních, ale zároveň snižuje dostupnost živin pro syntézu mléka. Protože koncentrace inzulínu v krvi je v pozitivním vztahu s koncentrací aminokyselin,  byla testována hypotéza, zda snížení obsahu RDP a RUP v krmné dávce za tepleného stresu neovlivní využití proteinů a energie u dojnic.

V experimentu byly použity dvě hladiny RUP (10 a 8%) a RUP (8 a 6%) v sušině. Krmná dávka obsahovala vždy stejné množství energie (50% z píce, 50% z koncentrátů). Prvotelky a dojnice na druhé a další laktaci vykázaly metabolické a změny v odezvě na sníženou koncentraci RDP a RUP v krmné dávce. Produkce mléčného proteinu se při redukci RDP a RUP nepatrně snížila o 0,07 – 0,08 kg/den.  Nejlepších výsledků bylo dosaženo při snížené koncentraci současně u obou forem proteinu. Dojnice při sníženém obsahu RDP a RUP v krmné dávce snížily koncentraci inzulínu v krvi, při současném snížení obsahu močoviny v mléce a zvýšené efektivitě syntézy mléčného proteinu.

Výsledky ukazují, že snížení obsahu RDP a RUP v krmné dávce může být efektivní opatření, neboť redukce obou forem proteinu v krmné dávce dojnic pouze minimálně snížila celkovou produkci mléčného proteinu při současném zvýšení efektivity využití proteinu z krmiva a zároveň ke snížení obsahu močoviny v mléce. Tyto poznatky se mohou uplatnit jak při eliminaci tepleného stresu, tak i při zvyšování efektivity využití proteinu z píce.

Zpracoval/a: doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, hakl@af.czu.cz