Anglicky: Brown midrib corn shredlage in diets for high-producing dairy cows

Zdroj: Lauryn M. Vanderwerff, Luiz F. Ferrareto, Randy D. Shaver Vanderwerff, L.M., Ferraretto, L.F., & Shaver, R.D. (2015). Brown midrib corn shredlage in diets for high-producing dairy cows. Journal of Dairy Science. 98, 5642-5652. http://dx.doi.org/10.3168/jds.2015-9543

Klíčová slova: "kukuřičná shredlage, fyzikálně efektivní neutrálně detergentní vláknina, stravitelnost, dojnice"

Dostupný z: http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(15)00368-9/fulltext


Nový způsob sklizně kukuřice na siláž, Shredlage, může zvýšit zpracování zrn a obsah fyzikálně efektivní vlákniny. Zlepšená účinnost vlákniny může být zvlášť výhodná při zkrmování hybridů kukuřice s hnědým žebrem (BMR), které mají snížený obsah ligninu. Cílem této studie bylo stanovit účinek krmení TMR obsahující shredlage z BMR kukuřice (SHRD), ve srovnání s BMR konvenčně zpracované kukuřičné siláže (KP), nebo KP doplněné řezaným vojtěškovým senem (KPH) na příjem, mléčnou užitkovost a celkovou stravitelnost živin u dojnic. KP byla sklizena za použití konvenčních mačkacích válců (2-mm mezera), s teoretickou délkou řezanky (TLOC) 19 mm, zatímco SHRD byla sklizena za použití nových příčně drážkovaných válců (2-mm mezera) a s TLOC nastavenou na 26 mm. Holštýnské krávy (n = 120) byly náhodně rozděleny (dle parity, dnů laktace a nádoje) do 15 skupin po 8 kravách. Skupiny byly náhodně rozděleny do 1 ze 3 pokusných krmných dávek (SHRD, KP, nebo KPH), za použití 2-týdenního přípravného období, následováno 14 týdny, kde byly krávy krmeny příslušnou pokusnou krmnou dávkou. TMR obsahovaly (v sušině) KP nebo SHRD (45 %), vojtěškovou siláž (10 %) a směs koncentrátu (45 %). Seno nahradilo 10 % siláže KP v TMR skupiny KPH. Denní produkce mléka, bílkovin a laktózy byly o 3,4, 0,08 a 0,16 kg vyšší pro krávy krmené KP a SHRD než u KPH. V podmínkách této studie, s BMR hybridem a dojnicemi s denní produkcí kolem 50 kg mléka na krávu, zkrmování SHRD zvyšovalo nebo mělo tendenci zvyšovat průměrnou produkci mléka o 1,5 kg na krávu a den v porovnání s KP během 6 ze 14 týdnů trvání této studie. Produkce mléka, korigovaná na stejný obsah složek, byla podobná mezi pozorováními. Krávy krmené KPH měly vyšší obsah mléčného tuku než krávy krmené KP a SHRD (3,67 vs. 3,30 %). Příjem sušiny, přežvykování a separování krmiva byly mezi skupinami podobné. Bachorová stravitelnost škrobu byla vyšší u SHRD než u KP siláže a celková stravitelnost škrobu a produkce mléka byly vyšší u krmné dávky SHRD než u KP. Skóre zpracování zrna kukuřičné siláže bylo vyšší a méně variabilní u SHRD než u KP. Vzhledem ke srovnatelným hodnotám obsahu tuku v mléce a přežvykování mezi SHRD a KP a nižším obsahem tuku v porovnání s KPH nebyl potvrzen vliv SHRD na zvýšení obsahu fyzikálně efektivní vlákniny v krmných dávkách dojnic.

Zpracoval/a: Ing. Filip Jančík, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., jancik.filip@vuzv.cz