Anglicky: Fast estimation of chlorophyll content on plant leaves using the light sensor of a smartphone

Zdroj: Gaviria-Palacio, D., Guaqueta-Restrepo, J. J., Pineda-Tobón, D. M., Perez J. C. 2017. Fast estimation of chlorophyll content on plant leaves using the light sensor of a smartphone. Revista DYNA, 84(203), 233-239.

Klíčová slova: "výživa rostlin; nedestruktivní měřidlo chlorofylu; listová světelná transmise"


Měření obsahu chlorofylu v rostlinách může sloužit při rozhodování o potřebě hnojení dusíkem. Pomocí 3D tisku byl vytvořen držák pro uchycení na chytrý telefon v místě čidla měřícího dostupné světlo - fotometr (ALS). Součástí držáku je zároveň červená LED dioda emitující světlo o vlnové délce 663 nm. Cílem práce bylo otestovat použití tohoto jednoduchého a levného zařízení pro stanovení obsahu chlorofylu metodou světelné transmise. Pokus byl prováděn na 30 praporcových listech čiroku (Sorghum bicolor (L.) Moench). Zároveň bylo provedeno porovnání ALS měření telefonem se standardním komerčním zařízením SPAD 502TM, kterým se v polních podmínkách spektrometricky měří obsahu chlorofylu, na listech chryzantémy (Dendranthema grandiflora Tzvelev). Oba způsoby měření vykázaly dobrá korelaci s biochemicky stanovenými hodnotami chlorofylu. Dále bylo ALS měření telefonem otestováno na listech S. bicolor u rostlin s různými úrovněmi dusíkatého hnojení. V tomto pokusu byla zjištěna těsná závislost ALS měření s výškou rostlin. Výsledky naznačují, že touto metodou lze s pomocí chytrého telefonu jednoduše, rychle, levně a přesně stanovit obsah chlorofylu v rostlinách.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz