Anglicky: Different levels of glyphosate-resistant Lolium rigidum L. among major crops in southern Spain and France

Zdroj: Tomas Fernandez-Moreno, Pablo; Travlos, Ilias; Brants, Ivo; et al. (2017) Different levels of glyphosate-resistant Lolium rigidum L. among major crops in southern Spain and France. Scientific Reports 7, Article number: 13116, doi:10.1038/s41598-017-13384-2

Klíčová slova: "herbicidy, rezistence plevele"

Dostupný z: http://www.nature.com/articles/s41598-017-13384-2


Herbicidy jsou nejúčinnějšími nástroji pro úspěšnou regulaci téměř 99% plevelů. Nicméně rezistence vůči herbicidům je v moderním zemědělství primárním problémem. Charakterizace v nových oblastech a objasnění mechanismů rezistence mají zásadní význam pro udržení udržitelnosti herbicidů, včetně glyfosátu. Devět populací Lolium rigidum, které vykazují odlišné vzorce rekací, bylo charakterizováno jako rezistentní vůči glyfosátu (GR). Široká škála hodnot při snížení čerstvé hmotnosti, přežití, shikimové kyseliny a enzymové aktivity EPSPS indikuje odlišný nebo kombinovaný odporový mechanismus.

Některé populace Lolium rigidum  vybrané v experimentech měly za následek minimální snížení hodnoty čerstvé hmotnosti a přežití vzhledem ke srovnání s populací citlivou vůči glyfosátu (GS), které vykazovaly 16,05- a 17,90 - násobně vyšší hodnoty. Byly prokázány signifikantní rozdíly v translokaci 14C-glyfosátu mezi GR a GS populací. Kromě toho existovaly rozdíly mezi devíti populacemi GR, ale projevily se snížením zbývající translokace glyfosátu v ošetřovaném listu. Sekvence genu EPSPS odhalila substituci Pro-106-Ser ve čtyřech populacích, které by mohly být charakterizovány jako GR s mechanismy rezistence na necílové a cílové místo. Tato složitost několika mechanizmů rezistence vyžaduje, aby byly vyvíjeny dlouhodobé integrované strategie regulace plevelů s hlavním významem a omezením rizika dalšího šíření rezistence.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz