Zdroj: Weil M. (2016): Jährlich sieben Milionen Euro für Waldwege. Forst und Wald, Freising, č. 8. str. 13 - 15.

Klíčová slova: "lesní cesty, náklady, návštěvnost lesa, užívání cest"


Článek nemá typický vědecký charakter, ovšem zaměřuje se na souvislost kvality lesních cest s návštěvností lesa. Dále popisuje možnosti financování v rámci Evropské unie. Weil (2016) se zaměřil na podporu venkovského území s tím, že kvalitní lesní cesty vedou jak k rozvoji produkce, tak podpoře cestovního ruchu na venkově.

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. PRV dále umožní vytvořit podmínky pro růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-18.docx