Anglicky: Weed resistance to synthetic auxin herbicides

Zdroj: Busi, R. at all. 2018. Weed resistance to synthetic auxin herbicides. Pest Management Science, 74 (10), 2265 – 2276.

Klíčová slova: "kochia scoparia, raphanus raphanistrum, rezistence"

Dostupný z: https://scholar.google.cz/scholar?q=Weed+resistance+to+synthetic+auxin+herbicides&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart


Herbicidy klasifikované jako syntetické auxiny byly nejčastěji používány pro regulaci širokolistých plevelů v různých plodinách a na nezemědělské půdě První syntetický auxinový herbicid (SAH), 2,4-D, byl uváděn na trh po roce1940. Výskyt druhů plevelů rezistentních vůči SAH je poměrně nízký navzdory k jeho dlouhodobému celosvětovému požívání. Celkem bylo popsáno cca 30 dvouděložných plevelů do dnešní doby. Porozumění vzniku a mechanismu evoluce rezistence SAH může ovlivnit manažerské postupy v integrovaných systémech regulace plevelů. Lze předpokládat dlouhodobý výskyt tohoto způsobu rezistence.  Reakcí na tento dlouhodobý problém „Na odolnost proti herbicidům“ (May 2017, Denver, CO, USA) bylo uspořádáno sympozium, které poskytlo přehled současného stavu poznatků o mechanismech resistence SAH, včetně případových studií o jednotlivých druzích plevelů odolných vůči SAH a pohledů na zmírnění vývoje rezistence v SAH-tolerantních plodinách.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz