Anglicky: Reproductive technologies combine well with genomic selection in dairy breeding programs

Zdroj: Thomasen, J.R., Wiliam, C., Egger-Danner, C., Sørensen, A. C., (2016) Reproductive technologies combine well with genomic selection in dairy breeding programs, Journal of Dairy Science. 99 (2), 1331 – 1340. https://doi.org/10.3168/jds.2015-9437

Klíčová slova: "genomická selekce, superovulace a embryotransfer, přenos vajíček, genetické hodnocení, ekonomické hodnocení"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26686703


Reprodukční technologie, jako superovulace krav, přenos vajíček nebo embryotransfer jsou používány jako způsob získání většího množství potomstva od krav s nejvyšší genetickou hodnotou. To má za následek zkrácení generačního intervalu, vyšší produkci potomků, a tím pádem i zvýšení genetického zisku. Další významnou technologií ve šlechtění zvířat představuje genotypování zvířat. Pomocí této technologie získáváme informace o genomu jednotlivých zvířat, které jsou následně využity ve stanovení genomického hodnocení zvířat.  

V této studii byly porovnány strategie chovu za použití jen reprodukčních technologií a použití reprodukčních technologií spolu s genotypováním zvířat.  Pokud využijeme ve šlechtění skotu reprodukčních technologií v kombinaci s genomickou selekcí, bude možné vybírat dárkyně vajíček či embryí s vyšší přesností a v mnohem ranějším věku. Studie prokázaly, že použití reprodukčních technologií v kombinaci s genomickou selekcí zvyšuje genetický zisk, a tím i roční finanční zisk chovatele, a to i přes vyšší vstupní náklady.

Ukázalo se, že výhody obou strategií se v jejich kombinaci znásobují. Pro zvýšení genetického zisku v praxi je potřeba produkovat velké množství potomků za poměrně krátkou dobu.  Z toho vyplývá, že za předpokladu vysoké spolehlivosti genomického hodnocení zvířat, by se použití reprodukčních technologií v chovech dojeného dobytka vyplatilo i přes jeho vyšší vstupní náklady a kombinace těchto strategií má potenciál zvýšit genetický zisk ve šlechtitelských programech dojeného skotu bez narušení genetické variability populace.  

Zpracoval/a: Ing. Anita Kranjčevičová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., kranjcevicova.anita@vuzv.cz