Anglicky: Control of weeds in the japanese pumpkin hybrids

Zdroj: de Moura Guerra, AMN, Silva, MGM, Evangelista, RS, dos Santos, EB, et al. 2020. Control of weeds in the japanese pumpkin hybrids. Revista de Agricultura Neotropical 7 (2).

Klíčová slova: "dýně, plevele, regulace"

Dostupný z: https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=DJ20220187186


Japonská dýně známá jako „Tetsukabuto“ je výsledkem křížení vybraných linií tykve. Tykve jsou vysoce náchylné vůči konkurenci plevelů vzhledem k pomalému počátečnímu růstu, což vyžaduje větší pozornost, pokud jde o regulaci plevelů. Studie zaměřené na ztráty na výnosech způsobené plevelnými rostlinami u hybridů japonských dýní jsou vzácné. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv regulace plevelů na výnos plodů hybridních kultivarů japonských dýní. Byl použit randomizovaný blokový design se čtyřmi replikacemi ve faktoriálovém schématu 3x4. Tři kultivary (Corina F1, Triunfo F1 a Takayama F1) a čtyři termíny regulace plevelů, bez regulace plevelů, regulace plevelů od 0 do 30 dnů a od 0 do 60 dnů po přesazení (DAT) a kontrola plevele v průběhu cyklu pěstování plodiny (nepřetržitě kontrola) byly vyhodnoceny. Sklizeň byla provedena při 105 dnech vegetační doby (DAT) a byla hodnocena hustota populace plevelného společenstva, výnos, průměr plodu, čerstvá hmota plodů, počet plodů na rostlinu, tloušťka dužniny a tloušťka vnitřní dutiny plodu. Hubení plevelů od 0 do 60 dnů (DAT) a kontinuální hubení plevelů vedly k nejnižší hustotě populace plevele a sušiny plevele. Kontrola plevele od 0 do 60 dnů (DAT) poskytla vyšší počet plodů na rostlinu, průměr plodu, čerstvou hmotu plodů a silnější dužninu. Nejvyšší vývoj a výnos plodů hybridů japonských dýní byl pozorován, když rostliny nebyly vystaveny konkurenci plevelů do 60 dnů po přesazení.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz