Anglicky: Psychological warfare in vineyard: Using drones and bird psychology to control bird damage to wine grapes

Zdroj: Z, Wang, AS, Griffin, A, Lucas, KC, Wong. 2019. Psychological warfare in vineyard: Using drones and bird psychology to control bird damage to wine grapes. Crop Protection, Volume 120, Pages 163-170, ISSN 0261-2194.

Klíčová slova: "vinohradnictví, ochrana proti ptactvu, bezpilotní letoun, anti-predátorské chování, poškození hroznů"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.02.025


Škody způsobené ptactvem jsou u mnoha druhů komerčně pěstovaných plodin významným a dlouhodobým problémem. Patří k nim také réva vinná, která v celosvětovém měřítku představuje nejrozšířenější ovocný druh. Podle provedených analýz mohou výnosové ztráty hroznů činit u exponovaných vinic více jak 80%. V souvislosti s ochranou vinic jsou uplatňovány a vyvíjeny rozdílné metody ochrany založené na různých principech plašení, které se vyznačují rozdílnou účinností i nákladovostí. K běžným příkladům těchto metod patří instalace strašáků, napodobenin přirozených predátorů, lesklých předmětů, ochranných sítí, nebo akustických plašících zařízení vydávajících hlasité zvuky. Zkušenosti provozní praxe naznačují, že tyto metody poskytují zpravidla pouze dočasnou ochranu. U ptactva se vytváří návykový efekt, který vede k částečné či úplné účinnosti těchto metod.

Cílem příspěvku bylo ověření bezpilotního prostředku (dron/UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle) nesoucího hlasitý reproduktor a ptačí taxidermii (zavěšeného preparovaného ptáka) evokující chycenou kořist, při plašení ptactva. Experimenty byly realizovány na vinicích v průběhu ranních (od 7 do 11 hodin) a večerních (od 16 do 19 hodin) hodin, kdy je ptactvo způsobující škody nejaktivnější. Testován byl sériově vyráběný, na trhu dostupný hexakoptérový dron s jednoduchým řízením, který na rozdíl od bezpilotních letounů s pevnými křídly nevyžaduje dráhu pro vzlet a přistání. Pro potřeby vokalizovaných zvukových projevů byl zvolen vysokofrekvenční reproduktor (3000 Hz–17 000 Hz) se zesilovačem, s hlasitostí 100 dB na 1 m. Během pokusů byly použity dvě ptačí vokalizace. Hodnocenými parametry byla vzdálenost dosahu (až 50 m), doba trvání účinků  vyjádřená dobou opakovaného náletu ptactva do výchozího místa a celková účinnost opatření vyjádřenou počtem jedinců daného druhu před a po ukončení letu dronu.

Získané výsledky naznačily uspokojivou účinnost ověřované metody, která však nebyla i přes použité inovativní technické řešení zcela stoprocentní. Z výsledků vyplývá, že 1 dron spolehlivě ochrání vinice o ploše až 25 ha. Jistý problém představuje zejména požadavek na přítomnost pracovníka obsluhujícího dron a zajišťujícího pravidelné dobíjení baterií. Účinné řešení uplatnitelné v provozní praxi by proto představoval zcela autonomní systém s odolností vůči povětrnostním vlivům, který by umožnil efektivně snížit náklady na lidskou práci při obsluze systému.

Zpracoval/a: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, patrik.burg@seznam.cz