Anglicky: The implications of spatially variable pre-emergence herbicide efficacy for weed management

Zdroj: Metcalfe, H. et al. 2018. The implications of spatially variable pre-emergence herbicide efficacy for weed management PEST MANAGEMENT SCIENCE. Vol: 74. Pages 755 – 765.

Klíčová slova: "alopecurus myosuroides, pendimethalin, flufenacet, pree-emergentní aplikace"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ps.4784


Účinnost preemergentních herbicidů na polích je silně závislá na heterogenitě půdy. Ve studii byl kvantifikován vliv půdní organické hmoty na účinnost dvou preeemergentních herbicidů, flufenacetu a pendimethalinu, proti Alopecurus myosuroides a bylo zkoumáno působení rozdílného množství organické hmoty na účinek vlivu herbicidů na plevele ve spojení vlivem konkurence plevelů a kulturních rostlin.
Půdní organická hmota hrála rozhodující úlohu při určování dosažené úrovně regulace plevelů. Na půdě s vysokým podílem organické hmoty bylo pozorováno více přežívajících plevelů s vyšší vytvořenou biomasou než na půdách s nízkým obsahem organických látek. Při neexistenci konkurence rostlin celá řada rostlin přežila aplikaci herbicidů, rostliny velmi často přežily, a vytvořily velké množství semen, jako ve variantách, kde nebyl použit žádný herbicid. Vytvořený model předpokládal, že plevele, které přežily preemergentní herbicidy, mohou kompenzovat subletální účinky i v případě, že konkurují s plodinou. ED50 (střední efektivní dávka) byla vyšší u produkce semen plevelů než mortalita rostlin nebo vytvořená biomasa. Tento rozdíl byl nejvyšší u půdy s vysokou organickou hmotou.

Uvedené výsledky ukazují, že aplikační dávka herbicidů by měla být upravena tak, aby odpovídala obsahu organické hmoty v půdě. Výsledky modelování zdůraznily význam konkurenceschopnosti plodin při regulaci plevelů, které přežily aplikace preeemergentními herbicidy, aby kompenzovaly a doplňovaly semennou banku.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz