Anglicky: Direct Measurement of Tree Height Provides Different Results on the Assessment of LiDAR Accuracy

Zdroj: SIBONA, Emanuele; Alessandro, VITALI; MELONI, Fabio; Lucia, CAFFO; DOTTA, Alberto; Emanuele, LINGUA; MOTTA, Renzo and Matteo, GARBARINO. Direct Measurement of Tree Height Provides Different Results on the Assessment of LiDAR Accuracy. Basilej: MDPI, Forests 2017, 8(1), 7

Klíčová slova: "als, digitální model terénu, digitální výškový model, jehličnatý les, inventarizace lesů, výška stromu, chyba měření"

Dostupný z: http://www.mdpi.com/1999-4907/8/1/7/htm


Autoři článku představují výsledky své studie - vyhodnocení leteckého laserového skenování a tradiční terénní výzkumné metody zaměřené na stanovení výšky stromů použitím statistického stromu jako referenční datové množiny. Šetření bylo provedeno v lesních porostech Cotolivier o rozloze cca 4000 ha, které se nachází na pravém břehu údolí Upper Susa (Piemont, Itálie) mezi Oulxem a Bardonecchií. Autoři uvádějí průměrnou roční teplotu v oblasti 6,7 ° C a celkové srážky cca 614,9 mm. Lokalita se nachází na severním svahu s výškovým rozpětím 1000 - 2200 m n. m. Měření probíhalo jak v lesích hospodářských tak ochranných. lokalita byla vyhodnocena systémem ALS s pomocí DTM a DEM. Vzorníkové stromy byly vyhodnoceny z leteckého modelu, změřeny pozemním šetřením a 100 stromů bylo pro účely měření také pokáceno. Srovnání mezi dálkovým snímáním a metodami založenými na pozemním šetření byla aplikována na čtyři kruhové trvalé zkusné plochy, které byly založené v rámci projektu Alpine Space NewFor. Dálkové snímání (letecké laserové skenování, ALS), tradiční pozemní měření (nepřímé měření pomocí měřících přístrojů, IND) a přímé měření metodou pokácených stromů (DIR) byly porovnávány pomocí souhrnných statistik, lineárních regresních modelů a rozdělení oddílů. Výsledky zkoumání ukazují, že odhady výšky stromů vzdušným laserovým skenováním (ALS) se přibližují k reálným výškám (DIR) vykopaných stromů. Mezi zastoupenými druhy dřevin Larix decidua vykazoval menší průměrný absolutní rozdíl (0,95 m) mezi daty dálkového průzkumu (ALS) a přímým polem (DIR). Další druhy - zejména Picea abies a Pinus sylvestris  vykazovaly rozdíl (1,13m a 1,04m). Získané výsledky nelze generalizovat do průzkumů ALS, které mají nízkou hustotou pulsů (<5/m2 ) a s úhly pohledu daleko od nuly (nadir). V rámci výzkumu bylo pracováno s hustotou pulsů i 10/m2. Výsledkem šetření byla skutečnost, že odhad výšky stromů pomocí laserového skeneru je blíže ke skutečné výšce stromů (DIR), než tradiční terénní průzkum.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz