Anglicky: An overview of the current trends in precision pig farming technologies

Zdroj: Tzanidakis, C., Simitzis, P., Arvanitis, K., & Panagakis, P. (2021). An Overview of the Current Trends in Precision Pig Farming Technologies. Livestock Science, 104530.

Klíčová slova: "precizní zemědělství, prasata, technologie, real-time monitoring, reakce"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104530/


Chov prasat je jedním z technologicky nejpokročilejších a neustále rostoucích výrobních odvětví. Jelikož se stále zvětšují koncentrace zvířat chovaných na farmě, je téměř nemožné, aby měli farmáři přehled o každém zvířeti. Řešení těchto problémů by mohly vyřešit nástroje precizního zemědělství (Precision Livestock Farming -PLF). Prvky PLF si kladou za cíl dosáhnout plně automatizovaného nepřetržitého sledování prasat, s důrazem na každý kotec či jednotlivé zvíře. Data mohou být shromažďována kamerami (CCTV, infračervené, tepelné, atd.), které umožní analýzu dat v reálném čase. Pro analýzu zvuku je možno využít mikrofonů a systémy pro analýzu zvuku, které jsou umístěny j jednotlivých sekcích stáje. Přímo na zvířatech mohou být umístěny další senzory, jako např. akcelerometry, RFID senzory apod. Podle Berckmanse (2004) je systém precizního zemědělství podpůrným nástrojem a nezamýšlí nahradit farmáře. Je nástrojem zaměřeným na zvířata, kde je zvíře hlavní součástí procesu. PLF jsou technologie monitorování v reálném čase se základním účelem „upozorňovat na nejmenší časovou variabilitu sledované výrobní jednotky“. Proces vývoje systému včasného varování PLF pro farmu je založen na hypotéze, že když se u prasete v kotci vyskytnou diskomfortní podmínky, bude vykazovat biologickou reakci, pokud jde o změny chování. Je třeba poznamenat, že nejpřímější pohled na hodnocení dobrých životních podmínek zvířat jsou pozorování na zvířatech. Proto by měla být behaviorální analýza by hlavním jádrem výzkumu. První známky změny chování by měl detekovat systém na základě změn hodnoceného obrazu, videa, zvukové analýzy nebo jakýkoli jiného senzoru schopného detekovat prvky odpovědné za změny chování (RIFD, teploměry atd.).

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz