Anglicky: Precision Livestock Farming in SwineWelfare: A Review for Swine Practitioners

Zdroj: Benjamin, M, Yik, S. 2019. Precision Livestock Farming in SwineWelfare: A Review for Swine Practitioners. Animals. 9, 4 (133).

Klíčová slova: "precizní zemědělství, aplikace, kulhání prasnici, zdraví, welfare, automatické krmení, prase"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/4/133


Spotřebitelé očekávají, že jejich potraviny živočišného původu budou vyráběny s ohledem na dobré životní podmínky zvířat. Pro jejich aplikaci byla vyvinuta řada norem a opatření, která mají veřejnost ujistit, že se hospodářským zvířatům dostalo náležitého zacházení. Nástroje precizního chovu zvířat mohou pomoci kontinuálně on-line sledovat aktuální životní projevy zvířat a v případě problémů upozornit ošetřovatele.

 

Analýza obrazu

U kulhajících prasnic lze očekávat odlišné chování v důsledku fyzicky snížené pohyblivosti, bolesti nebo celkového nepohodlí a chování při nemoci. K technikám automatického hodnocení kulhání patří systémy tlakových desek, zobrazovací systémy a akcelerometry.  Tyto vizuální znaky lze zjistit pomocí sledování pohybu a topologické analýzy těchto zvířat.

Monitorování aktivity na úrovni kotce

Významné je identifikovat antagonistické chování, pronásledování, kousání do ocasu a boků a souboje mezi prasaty. Jako vhodný nástroj se potvrdily 2D a 3D kamery při využití strojového učení. Infračervená termografie je prostředkem k neinvazivnímu zjišťování tělesné teploty u jednotlivých zvířat nebo specifických oblastí těla za účelem rychlého odhalení onemocnění, jako je mastitida, poruchy pohybového aparátu a respirační onemocnění.

Detekce zvuku

Zvukové záznamy lze použít s algoritmem pro hlasovou analýzu k detekci tepelného stresu a vysokofrekvenčních zvuků při bolesti jako následku kousání do ocasu nebo soubojů. Algoritmy také na základě rozdílů v akustických proměnných rozlišují mezi infekčním produktivním kašlem a neinfekčním neproduktivním kašlem v reakci na čpavek nebo prach. Aplikace monitoringu zvuku tam může pomoci při odhalení a následné léčbě respiračních onemocnění a při změně ventilace na úrovni jednotlivých kotců, nikoli celé stáje.

Hodnocení živé hmotnosti a tělesné kondice

Živá hmotnost, kondice, růst a zmasilost těla jsou rozhodujícími faktory při řízení chovu prasat, protože individuální hmotnost a růst prasat ovlivňuje stádo ve faktorech, jako je potřeba prostoru v kotci a potřeba krmných míst. Pro odhad hmotnosti jsou slibné a komerčně využitelné technologie využívající monitoring 3D tvaru těla prasat.

Transparentnost, sledovatelnost a ochrana citlivých informací

Další zlepšování welfare chovaných zvířat je nezbytné především pro udržení důvěry spotřebitelů, kteří požadují větší transparentnost toho, odkud jejich maso pochází (od farmy k vidličce). Systému produkce potravin se již začíná diskutovat Blockchain - neporušitelná elektronická účetní kniha, která dokáže sledovat každý proces na cestě potraviny produkčním řetězcem. Cílem je zvýšení transparentnosti výrobních postupů a dokumentace farem a řízení založené na datech (např. údaje o použitých veterinárních léčivech).

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz