Anglicky: Practitioner Insights into Weed Management on California’s Rangelands and Natural Areas

Zdroj: Schohr, T. K., Gornish, E. S., Woodmansee, G., Shaw, J., Tate, K. W., Roche, L. M. 2019. Practitioner Insights into Weed Management on California’s Rangelands and Natural Areas. Environmental Management 65(2): 212 – 219, DOI: 10.1007/s00267-019-01238-8

Klíčová slova: "invazní plevele; regulace plevelů; pastevní porosty"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/337939168_Practitioner_Insights_into_Weed_Management_on_California's_Rangelands_and_Natural_Areas


Sledované oblasti pokrývají rozmanité ekosystémy a čelí ekologickým i ekonomickým hrozbám způsobeným invazí plevelů. Místní farmáři mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oblasti regulace plevelů v oblastech, které nebyly doposud výzkumně sledovány. Ve studii jsme se zaměřili především na invazivní a plevelné druhy, které jsou v této oblasti hospodářsky významné. Identifikovali jsme 196 problematických plevelných rostlin, nejčastěji se vyskytovali Centaurea solstitialis L. a Elymus caput-medusae L.). Mezi nejvýznamnější způsoby patřilo používání herbicidních přípravků a následné agrotechnické způsoby regulace. Sledována byla i ekonomika jednotlivých opatření. V sledované oblastí je půda využívána především pro pasení zvířat. Pastva významně snižovala výskyt některých plevelných druhů. V rámci analýzy managementu travních porostů byly shledány některá omezení, například povolení aplikací herbicidů, dostupnost vody atd. Jistým omezením je i vnímaní veřejnosti zemědělské činnosti a případných negativních dopadů na životní prostředí.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz